Open call Galerie UM 2022

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 15. 05. 2021

Open call galerie UM | Zdroj: umprum.cz Open call galerie UM | Zdroj: umprum.cz

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje open call na výstavní projekty do Galerie UM na rok 2022. Přihlásit svůj projekt můžete do 15. 5. 2021.

Galerie UM (dříve Galerie VŠUP) byla založená roku 2000 a od roku 2001 se v ní pravidelně konají výstavy. Každoročně v ní můžete shlédnout kolem deseti výstav, které představují jak retrospektivní, tak současné umění a zároveň odráží mezioborové zaměření školy. Kvalitu programu zaručuje výstavní komise složená ze zástupců školy, kteří vybírají z projektů přihlášených do veřejně vyhlášené soutěže. Galerie UM se zaměřuje na mladé výtvarníky a kurátory, kteří představují tvůrčí potenciál pro následující desetiletí.

PŘIHLÁŠENÍ:

Řádně vyplněná přihláška, která kromě údajů o přihlašovateli a projektu musí obsahovat:

  • podrobný popis projektu,
  • doporučení odborníků,
  • způsob architektonického návrhu/instalace výstavy,
  • popis možného doprovodného programu, např. komentované prohlídky, diskuse, workshopy,
  • stručný profesní životopis přihlašovatele, portfolio umělce a kurátora výstavy,
  • předběžný rozpočet nákladů na výstavu.

Přihlášky včetně povinných příloh zasílejte do 15. 5. 2021 na email: sarka.vanova@vsup.cz. UMPRUM nabízí také možnost konzultace po emailu či telefonu s Šárkou Váňovou (+420 734 457 360).

Další soutěže