Open Call: Festival Tehláreň 2021

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 31. 03. 2021

Umělecký festival Tehláreň vyhlašuje otevřenou výzvu na přihlašování tvorby mladých umělců/umělkyň. Třetí ročník se uskuteční mezi 20. a 22. srpnem 2021 v Liptovském Mikuláši na úplně novém místě, v prostorách opuštěné opravny s rozlohou okolo 3000m2, která kdysi sloužila jako servis autobusové a nákladové dopravy.

O festivalu

Festival je zaměřený na současné umění generace mladých začínajících umělců/umělkyň, studentů/studentek umění nebo absolventů/absolventek uměleckých škol. Během festivalu bude probíhat také rozsáhlá skupinová výstava a doprovodný program, který tvoří přednášky, diskuze, promítání, koncerty, workshopy, představení nebo performance, reflektující důležitá celosvětová a celospolečenská témata, zajímavá pro uměleckou komunitu i širokou veřejnost. 

Přihlášení

Přihlásit se mohou jednotlivci nebo skupiny ze Slovenska a České republiky ze všech uměleckých sfér. Výzva nepodléhá žádnému tématu. Zájemci se mohou přihlásit s již existujícími i novými díly, která budou vytvořena přímo pro tento festival. K přihlášce je nutné připojit portfolio s výběrem autorksých děl, životopisem a v případě, že se jedná o nové dílo či divadelní nebo performativní projekt, je nutné přiložit i stručnou charakteristiku a technické parametry. 

Přihlášky posílejte na mail: open.tehlaren@gmail.com do 31. 3. 2021.

Více informací najdete na stránce festivalu: tehlaren.sk

Další soutěže