Open call do Galerie FaVU na rok 2023

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 16. 09. 2022

Open call do Galerie FaVU na rok 2023 | Zdroj: FaVu Open call do Galerie FaVU na rok 2023 | Zdroj: FaVu

Fakulta výtvarných umění VUT vypisuje výzvu k podávání výstavních projektů umělců/umělkyň a kurátorek/kurátorů do Galerie FaVU pro rok 2023.

Výzva je určena jednotlivcům, skupinám nebo kolektivům z ČR a ze zahraničí. Vítány jsou vizuální, audiovizuální a zvukové projekty reagující na specifika výstavního prostoru nebo aktuální společenská témata. Výzva se netýká právě realizovaných diplomových a bakalářských prací nebo prezentací ateliérů bez další koncepční specifikace. Koncepce výstavních projektů není tematicky omezena. Kritériem výběru je kvalita výstavního projektu zasazená do kontextu prostoru a doby. V rámci výstavní sezóny 2023 je počítáno s podporou šesti projektů. Zaslané projekty posoudí galerijní rada fakulty.

Galerie poskytuje:

  • výstavní prostor vč. energií,
  • hlídání výstavy,
  • finanční krytí nákladů spojených s realizací výstavy do výše 10 000 Kč,
  • základní PR (propagace v médiích, tisk pozvánky, tisk plakátu).

Kritéria pro podání projektu:

  • vyplněný formulář přihlášky dostupný níže na této stránce,
  • stručná charakteristika projektu vč. obrazové dokumentace,
  • portfolio umělce/umělkyně/kurátora/ky vč. CV.

Projekty se podávají online na adrese:  https://forms.gle/3CEVRvZZEQe6WkkW6

Další soutěže