Open call: Czech Art Map

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 31. 03. 2022

ARV vyzývá současné české umělce k účasti v projektu Czech Art Map, který mapuje současnou českou uměleckou scénu. Výsledkem jsou rozhovory v české i anglickém jazyce s cílem vytvořit projekt, který představí české umění snadnou a srozumitelnou formou.

Výzva

  • ARV vyzývá současné české umělce k účasti v projektu Czech Art Map, který mapuje současnou českou uměleckou scénu,
  • výsledkem bude série rozhovorů, které se soustředí jak na vlastní tvorbu, tak na české umění všeobecně,
  • publikum je především mezinárodní, proto rozhovory budou uveřejněny česky i anglicky (překlad může každý poskytnout svůj).

Podmínky přihlášení

  • pro účast napište na email partnership@arvme.com, kde poskytne vyhlašovatel více informací,
  • do předmětu uveďte “Czech Art Map”,
  • neplatí se žádný poplatek za účast.

O ARV:

  • start-up se zaměřením na svět umění, sídlí v New Yorku a Praze,
  • snaží se zpřístupňovat umění všem, kteří se o něj zajímají, ať už se nachází kdekoliv,
  • přesvědčují veřejnost, že umění je hodnotnou součástí každodenního života, jíž se může účastnit úplně kdokoliv.

Další soutěže