Open Call - Billboart Gallery 2021/2022

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 14. 12. 2021

Letošním tématem Open Callu Billboart Gallery je SAMOTA. Odezvdat své návrhy můžete do 14. 12. 2021. | Zdroj: fud.ujep.cz Letošním tématem Open Callu Billboart Gallery je SAMOTA. Odezvdat své návrhy můžete do 14. 12. 2021. | Zdroj: fud.ujep.cz

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně vyhlašuje Open Call výstavní platformy Billboart Gallery 2021/2022. Jedná se o studentskou galerii, kterou tvoří dva billboardy umístěné na zdi kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v bezprostřední blízkosti fakulty umění a designu v Ústí nad Labem. Uzávěrka odevzdání návrhů je 14. prosince 2021.

O Billboart Gallery 

Billboart Gallery je výstavní platforma, která se nachází poblíž Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na ploše dvou reklamních billboardů mohou umělci a umělkyně oslovovat širokou veřejnost, místní obyvatele, nebo také studenty a studentky umělecké fakulty. 

Součástí připravovaného výstavního cyklu nazvaném Samota napříč roky se stanou tři výstavy na velkoformátových plakátovacích plochách, přičemž spojovacím ústředním tématem bude samota. Samota, jakožto fenomén, který se stal součástí života mnoha lidí. Pocity osamění, kdy člověk je vytr- žen ze společnosti, stojí na jejím okraji a postupně se z pouhého pocitu může stát i psychická paralýza, která jedince nakonec může zcela vyloučit ze společnosti. Samota je často spojována s duševním stavem těch, kteří vedou osamělý život, ale opak může být pravdou. Postihuje jak mladistvé v dospívajícím věku, tak i seniory v domovech důchodců, či děti, kterým není dána dostatečná péče. Zaměřujeme se na samotu jak v raném, dětském věku, tak i v pozdějším letech dospívajícího, či dospělého člověka, až k seniorům, kteří často tento duševní stav prožívají. Cílem je poukázat na důležitost citlivého tématu, o němž se povětšinou hovoří v tichosti. 

Billboart Gallery nabízí adekvátní možnost, jak oslovit větší množství lidí, aby se rozproudily mnohé úvahy a debaty, či jen pouhé zamyšlení nad skutečností, zdali se i jich nějak samota nedotýká. Jestli nenastal čas vylézt ze své ulity, ze svého světa a vydat se vstříc společnosti?

Info 

Plánovaný výstavní projekt Galerie Billboart pořádají studentky druhého ročníku navazujícího magisterského studijního oboru Kurátorská studia Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně — Jana Šedivá a Alžběta Svobodová. Výstavní cyklus projektů bude zahájen v únoru roku 2022. Organizátoři hradí všem vybraným projektům veškerou produkci a základní honorář ve výši 4.000,- Kč za projekt. 

Zasílat můžte předběžné návrhy a koncepce vizuálně zpracovaných ve 2D formě pro tisková data (pdf.) ve velikosti 5,1 x 2, 4 metrů v min. rozlišení 1:10, 300 DPI. 

Vaše návrhy a případné dotazy zasílejte na výše uvedenou emailovou adresu nejpozději do 14. 12. 2021. 

Kritéria přihlášených prací 

  • Návrh konceptu včetně vizualizace/skicy ve formátu pdf. 
  • Portfolio autora. 

Harmonogram 

  • 14. 12. 2021 // uzávěrka odevzdání návrhů
  • 15. 12. 2021 // sumarizace přijatých návrhů
  • 16. 12. 2021 // vyhlášení výsledků
  • 16. 2. 2022 // zahájení první výstavy

Více informací se najdete na webu Open Callu nebo Facebooku

Další soutěže