Open Call #3: Kreativní Inkubátor H40 Speciální výzva

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 18. 11. 2020

Napadá vás jak řešit problémy současnosti prostřednictvím nových technologií? Poskytneme vybraným projektům laby, technologie, zázemí, síť kontaktů a technologický support.

Podpoříme studenty, freelancery nebo startupy s konceptem nebo rozpracovaným projektem zabývajícím se globálními problémy a jejich řešením pomocí digitálních technologií (VR, AR, 3D tisk, audiovizuální tvorba, světelný design a jiné). Hledáme jednotlivce i týmy z různých oborů od technických přes humanitní po umělecké. 

K dispozici vám budou specializovaná pracoviště vybavená pro práci s Virtuální realitou, 3D tiskem, Audiovizuální tvorbou, Postprodukcí a prostory pro coworking. V procesu budete moci využít technického mentoringu a možnost propojení s inkubovanými projekty.

O programu

3-měsíční program zahrnuje:

 • úvodní skupinový workshop – 4 hodiny (online/offline),
 • technologický mentoring – 3 hodiny,
 • využití sdílené technologické infrastruktury – do výše 40  hodin,
 • prostor pro týmovou práci v H40 HUB po dobu až 3 měsíců,
 • networking – propojení se stávajícími podpořenými projekty,
 • příprava na pitch projektu,
 • účast na vybraných online a offline workshopech. 

Inkubace bude zahájena na konci listopadu 2020.

Cena: 0 Kč

Hodnota poskytnuté podpory: 50.000 Kč ve službách /využití technologií, technologický mentoring atd.

Kdo se může přihlásit? 

 • studenti vysokých škol a absolventi,
 • freelanceři/rky,
 • start-upy,
 • kreativci, zajímavé projekty, digital freeks.

Výstup 

 • prototyp nebo pilot,
 • životaschopný projekt.

Přihlašovat se můžete přes následující link.

Průběh / přibližný harmonogram

Přijímání přihlášek do 18. 11. 2020 
Vyhodnocení přihlášek do 20. 11. 2020
První online setkání vybraných projektů 24. 11. 2020
Sestavení týmů – dle podobnosti a relevantnosti témat do 26. 11. 2020
Druhé setkání – začátek práce na projektu konec listopadu
Intenzivní práce projektů 2,5 měsíce
Finální fáze – prezentace (online, offline) – polovina února 2021

Použitelné vybavení 
Art&Digital Lab – vybavení AV Labu, VR Labu, 3D Labu, Post Labu /viz. přehled, detailní informace na vyžádání/

Další soutěže