Nejkrásnější české knihy roku 2022

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 28. 02. 2023

Autory vizuálního stylu NČKR 2022 jsou Josefina Karlíková a Matej Vojtuš. | Zdroj: NČKR Autory vizuálního stylu NČKR 2022 jsou Josefina Karlíková a Matej Vojtuš. | Zdroj: NČKR

Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví vyhlásili 58. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku. Nakladatelé, grafičtí designéři, kulturní instituce i studenti mohou své knihy do soutěže přihlašovat do 28. února 2023.

O soutěži

Nejkrásnější české knihy roku každoročně pořádají Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví / Muzeum literatury. V soutěži o nejlepší knižní design je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok (rozhoduje údaj v tiráži).

Ceny NČKR se udělují v sedmi kategoriích

  • odborná literatura
  • krásná literatura
  • literatura pro děti a mládež
  • učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky
  • knihy o výtvarném umění
  • katalogy
  • bibliofilie a autorské knihy Studentské práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol

Přihlášení prací

Přihlášky do soutěže lze zasílat prostřednictvím online formuláře na webových stránkách Památníku národního písemnictví do 28. února 2023

Ocenění

V každé kategorii jsou vyhlašována první tři místa, přičemž 1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR, je honorováno částkou 50 000 Kč.

Památník národního písemnictví a Uměleckoprůmyslové museum v Praze udělují navíc cenu grafikovi do 30 let, Památník národního písemnictví uděluje studentským pracím cenu Arna Sáňky, svou cenu uděluje i Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů.

Oceněné knihy jsou prezentovány v Muzeu literatury, na veletrhu Svět knihy, festivalu LITR Olomouc, přehlídce Designblok, na výstavách v Moravské galerii v Brně, v Husitském muzeu v Táboře, v Českých centrech atd. Také se účastní soutěže o nejlepší knižní design světa (Best Book Design from all over the World), mezinárodních veletrhů a výstav.

Další soutěže