Navrhni etiketu nápoje Fruttimo

 

Kategorie: Grafický design
Formát soutěže:

Vyhlašovatel:
Deadline: 31. 05. 2017

Vyhlašujeme soutěž pro grafické designéry a ilustrátory! Navrhněte novou etiketu nápoje Fruttimo a vyhrajte realizaci a poapagaci svého návrhu a odměny v celkové hodnotě 70 000 CZK.

Předmět soutěže

Vyhlašujeme soutěž pro grafické designéry a ilustrátory, jejímž předmětem je návrh etikety pro designovou edici prémiového nápoje Fruttimo. Cílem této soutěže je vybrat tři vítězné návrhy pro realizaci limitované edice Fruttimo pro prodej na území České republiky.

Fruttimo je nápoj, který vzniká mixem pramenité vody Aquila a ovocného džusu Granini. Tvar lahve Fruttimo byl navržen designérem Markem Mikovcem, který za něj získal ocenění World Beverage Innovation Award 2015.

Porota bude hodnotit zejména svébytný a nezaměnitelný výtvarný či grafický autorský projev, soulad se značkou Fruttimo a vystižení
obsahu nápoje (voda + džus). Garantem a organizátorem soutěže je CZECHDESIGN.CZ, organizace dlouhodobě prosazující design do praxe.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěže se může zúčastnit každý grafický designér, ilustrátor, malíř, student na vysoké/vyšší odborné škole s umělecko-průmyslovým zaměřením, starší 18 let či designové studio působící v České republice, a to s maximálně 2 soutěžními návrhy

Odměny

Autoři vítězných návrhů obdrží jednorázovou odměnu:

  • 1. místo: 40 000 Kč
  • 2. místo: 20 000 Kč
  • 3. místo: 10 000 Kč

Autor realizovaného návrhu obdrží navíc licenční odměnu ve výši 20 000 Kč. Vyhlašovatel předpokládá realizaci tří návrhů.

Dále je součástí odměn mediální propagace jak vítězných návrhů, tak jejich autorů.

Porota

MgA. Štěpán Holič, grafický designér
MgA. Lukáš Tomek, ilustrátor
Mgr. Jana Vinšová, ředitelka organizace CZECHDESIGN
Zástupce společnosti KMV
Zástupce společnosti KMV

Deadline

Termín odevzdání soutěžního návrhu v elektronické i vytištěné podobě je stanoven do:
31. 5. 2017 do 17:00

Za datum doručení návrhu je pokládáno převzetí soutěžní práce organizátorem!

Ke stažení

frutimo-pr-c2-povinnaloga.pdf 306 kB Stáhnout
fruttimo-mockup.pdf 2 MB Stáhnout
fruttimo-jablko1.pdf 8 MB Stáhnout
fruttimo-jablko-1.ai 10 MB Stáhnout

Další soutěže