Národní cena za studentský design 2023

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 30. 06. 2023

33. ročník soutěže Národní ceny za studentský design | Zdroj: Národní cena za studentský design 33. ročník soutěže Národní ceny za studentský design | Zdroj: Národní cena za studentský design

Národní cena za studentský design byla vyhlášena poprvé Design Cabinetem CZ v roce 2008. Navazuje na soutěže, které organizovala od roku 1991 do roku 2007 státní instituce Design centrum České republiky. Letos soutěží jakékoliv studentské práce z nejširšího spektra 3D designu (produktový design, průmyslový design, nábytek…) a užitých umění (sklo, keramika, textil, oděv, obuv, šperk …), které vznikly po 1. lednu 2019.

Od roku 2008 vypisuje soutěž pod názvem Národní cena za studentský design Design Cabinet CZ, z. s. od roku 2018 společně s nadací SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH, DEPO2015, odbornými institucemi, profesionálními organizacemi a se zúčastněnými univerzitami a vysokými školami. Soutěžní práce předkládá odborným porotám odborný garant soutěže – Design Cabinet CZ.

Cílem soutěže je propojování škol a studentů designu s průmyslem, výrobními, produkčními a obchodními firmami, ateliéry a studií v ČR i v zahraničí.

K soutěži se vydává česko-anglický katalog, v němž jsou zveřejněny všechny přihlášené práce.

Soutěží se o tituly

  • Národní cena za studentský design *GRAND 
  • Národní cena za studentský design *JUNIOR
  • Excelentní studentský design a Dobrý studentský design

Zvláštní ceny udělují rektoři a děkani univerzit a vysokých škol, ředitelé muzeí a významných institucí.

Ceny představují více než 100 000 Kč, domácí i zahraniční stáže, zastoupení ve sbírkách muzeí, odbornou literaturu a produkty firem.

Soutěž je anonymní. Práce hodnotí tři na sobě nezávislé poroty.

Více informací o soutěži: http://www.studentskydesign.cz a http://www.designcabinet.cz

Info

DEADLINE: 30. 6. 2023
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ: 6. 12. 2023 v plovoucí galerii Cargo Gallery

Další soutěže