Národní cena za studentský design 2021

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 30. 06. 2021

Národní cena za studentský design 2021 | Zdroj: archiv soutěže Národní cena za studentský design 2021 | Zdroj: archiv soutěže

Přihlaste své práce do dalšího ročníku soutěže Národní cena za studentský design 2021, která letos odmění nejlepší práce z nejširšího spektra zahrnutého pod termínem 3D design. Své práce můžete přihlásit do 30. 6. 2021.

Jaké práce se mohou hlásit? 

Do Národní ceny za studentský design 2021 se mohou přihlásit jakékoliv studentské práce z nejširšího spektra 3D designu zahrnujícího produktový a industriální design (například nábytek pro interiéry a exteriéry, interiérové doplňky, svítidla, stolovací prvky, varné nádobí, strojní zařízení, přístroje, nářadí, zdravotnická technika, předměty pro handicapované, transportní design, zemědělská technika, sportovní potřeby, hračky, didaktické potřeby, hobby, obaly s důrazem na konstrukci, řešení soukromých i veřejných interiérů aj.) a užitého umění (například sklo, keramika, porcelán, textilní a oděvní design, obuv, doplňky, šperk aj.), které vznikly po 1. lednu 2018 a které nebyly přihlášeny do některého z předchozích ročníků..

Mezinárodní soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol, vyšších a středních odborných škol, kteří ukončili studium nejpozději v letním semestru 2021, za své školy nebo za sebe. Přijímány jsou jak práce českých, tak zahraničních studentů.

Soutěžní kategorie:

  • Architektura / Interiér / Nábytek,
  • Produktový Design / Svítidla,
  • Industriální design/ Transportní design,
  • Oděv / Obuv / Šperk,
  • Sklo / Porcelán / Keramika.

Jak dílo přihlásit?

Do 30. června 2021 vyplňte přihlašovací formulář na webu Národní ceny za studentský design. Všechny podrobnosti o přihlášení naleznete na webu soutěže

Soutěž je anonymní. Práce hodnotí tři na sobě nezávislé poroty.

Registrační poplatek za jednotlivou přihlášenou práci je 1 000 Kč.

Termíny

  • 30. červen 2021: uzávěrka registrací (do tohoto data můžete editovat své registrace a přílohy),
  • 10. září 2021: hodnocení mezinárodní jury,
  • Podzim 2021: předpokládaná výstava vybraných nominovaných prací v Praze,
  • 17. listopad – 6. prosinec 2021: předpokládaný termín výstavy Nový (z)boží! / New Go(o)ds! v kreativním prostoru DEPO2015 v Plzni,
  • 29. listopad – 6. prosinec 2021: předpokládaný termín slavnostního vyhlášení vítězů Národní ceny za studentský design 2021.

Odměny

Práce hodnotí tři na sobě nezávislé poroty. Národní vysokoškolská a národní středoškolská porota rozhodují v závislosti na bodovém hodnocení o nominacích na Národní cenu za studentský design 2020. V závěrečném kole soutěže udělí nezávislá mezinárodní porota složená z profesionálních designérů a odborníků (respektované osobnosti oboru, které nejsou přímo spjaty s výukou) ocenění ve stupni Dobrý studentský design 2021, Excelentní studentský design 2020 a Národní cenu za studentský design 2021 *GRAND.

Nejvýše ohodnocená práce z vyšších odborných nebo středních odborných škol získává ocenění Národní cena za studentský design 2021 *JUNIOR (pokud národní porota nerozhodne jinak).

Všem nominovaným pracím mohou být uděleny i zvláštní ceny, které udělují rektoři a děkani univerzit a vysokých škol, ředitelé muzeí a významných institucí. Mezi oceněné studenty se rozděluje více než 100 000 Kč, získávají domácí i zahraniční stáže a pobyty a další benefity. Vítězné a vybrané nominované práce budou vystaveny na dvou výstavách v ČR a v zahraničí. K soutěži se vydává digitální i tištěný česko-anglický katalog, v němž jsou zveřejněny všechny přihlášené práce.

Další soutěže