Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Národní cena za studentský design 2020

Soutěž byla ukončena
Deadline: 30. červen 2020, 23:59
Odměna: Finanční odměny, mediální propagace, hmotné dary
Kategorie: Digitální design & UX Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: https://www.studentskydesign.cz/cs-cz/?fbclid=IwAR1nUXmcwL3UzCppjp7YOpMsybcKqSc0-drbSr8HTNdXUISqDs2LAFoEWsY

Národní cena za studentský design 2020 | Zdroj: facebookové stránky Národní ceny za studentský design 2020 Národní cena za studentský design 2020 | Zdroj: facebookové stránky Národní ceny za studentský design 2020

Přihlaste svoje práce soutěže Národní cena za studentský design 2020. V letošním ročníku se soutěží v kategorii vizuální komunikace. Deadline přihlášek je 26. června (ve výjimečných případech 30. června 2020)!

Jaké práce se mohou hlásit? 

Do Národní ceny za studentský design 2020 se mohou přihlásit jakékoliv studentské práce z oblasti vizuální kultury a komunikace, které vznikly po 1. lednu 2017, a které nebyly přihlášeny do některého z předchozích ročníků.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol, vyšších a středních odborných škol, kteří ukončili studium nejpozději v letním semestru 2020, za své školy nebo za sebe. Přijímány jsou jak práce českých, tak zahraničních studentů.

Jak dílo přihlásit?

Do 26. června 2020 (ve výjimečných případech 30. června 2020) vyplňte přihlašovací formulář na webu www.studentskydesign.cz

Všechny podrobnosti o přihlášení naleznete na stránkách soutěže

Soutěž je anonymní. Práce hodnotí tři na sobě nezávislé poroty.

Registrační poplatek za jednotlivou přihlášenou práci je 1 000 Kč.

Termíny

  • 30. června 2020 Ukončení registrace přihlášek
  • červenec a srpen 2020  Hodnocení soutěžních prací pedagogickými porotami
  • 10. září 2020  Zasedání mezinárodní poroty
  • 1.–15. září 2020  Hlasování veřejnosti
  • 30. listopad 2020  Otevření výstavy Nominace!!! Nový (z)boží!, DEPO2015
  • 4. prosince 2020  Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, DEPO2015, Plzeň
  • prosinec 2020  Ukončení ročníku 2020 – diskuse účastníků, oceněných a porotců, Praha

Odměny

Národní vysokoškolská a národní středoškolská porota rozhodují v závislosti na bodovém hodnocení o nominacích na Národní cenu za studentský design 2020. V závěrečném kole soutěže udělí nezávislá mezinárodní porota složená z profesionálních designérů a odborníků (respektované osobnosti oboru, které nejsou přímo spjaty s výukou) ocenění ve stupni Dobrý studentský design 2020, Excelentní studentský design 2020, Národní cenu za studentský design 2020 *GRAND.

Nejvýše ohodnocená práce z vyšších odborných nebo středních odborných škol získává ocenění Národní cena za studentský design 2020 *JUNIOR (pokud národní porota nerozhodne jinak).

Všem nominovaným pracím mohou být uděleny i zvláštní ceny spolupracujících vyhlašovatelů a partnerských subjektů. Ceny, finanční odměny ve výši větší než 100 000 Kč a hmotné dary budou zveřejněny později.

Další soutěže

Taiwan International Student Design Competition 2020

Taiwan International Student Design Competition 2020

Deadline: 15. červenec 2020, 23:59
Odměna: Celkové odměny 150 000 USD (~3 750 000 CZK)
Kategorie: Produktový design Digitální design & UX
Příležitosti: Soutěže
Taipei International Design Award 2020

Taipei International Design Award 2020

Deadline: 15. červenec 2020
Odměna: 3 800 000 TWD (3 000 000 Kč)
Kategorie: Průmyslový design Grafický design Interiér & architektura
Příležitosti: Soutěže
Art Moves 2020 – International Billboard Art Competition

Art Moves 2020 – International Billboard Art Competition

Deadline: 23. červenec 2020
Odměna: 5 000 PLN (30 000 CZK)
Kategorie: Grafický design Ilustrace
Příležitosti: Soutěže