Národní cena za design v oblasti komunkačního designu

Soutěž byla ukončena
Deadline: 15. květen 2022
Odměna: Propagace
Kategorie: Ostatní
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: https://scd.sk/ncd/narodna-cena-za-dizajn-2022/

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Slovenské centrum dizajnu vyhlasujú 19. ročník ocenenia Národná cena za dizajn, ktorý sa po dvoch rokoch opäť zameria na komunikačný dizajn!

O soutěži 

NCD 2022 je určená pre profesionálnych dizajnérov, firmy spolupracujúce s dizajnérmi a študentov vysokých škôl so zameraním na komunikačný dizajn alebo súvisiacich odborných disciplín a iných odborníkov pracujúcich v oblasti dizajnu. Tohtoročnou zmenou v prihlasovaní je zavedenie jednorazového súťažného poplatku, a to vo výške 50 EUR. Výnimku majú študentské práce, ktorých prihlasovanie je bezplatné. Jedenásť súťažných oblastí 19. ročníka Národnej ceny za dizajn ponúka široké spektrum pre prihlásenie diel. Od rôznych druhov kampaní, vizuálnych identít, cez dizajn kníh a publikácií, digitálne projekty, diela s animovanými, obrazovými, zvukovými a pohybovými prvkami, komunikačné projekty prepojené s priestorom, autorskú tvorbu písma, obalový dizajn, samostatné plagáty až po študentský dizajn. Zaujímavou oblasťou pre prihlásenie sú Nové horizonty, kde je možné zahrnúť návrhy, vizuály a realizácie, ktoré sa vymykajú bežným zadaniam v ostatných oblastiach.

Hodnotiť sa bude najmä na základe nasledujúcich kritérií: originalita, inovácia, technická a technologická vyspelosť, ale zároveň aj sociálna a ekologická funkcia, podporujúca myšlienku trvalej udržateľnosti. Diela bude hodnotiť sedemčlenná medzinárodná porota v zložení Ondrej Gavalda (SK), Mykola Kovalenko (UA), Věra Marešová (CZ), Adam Marčan (SK), Filip Tofil (PL), Kristina Bartošová (SK), Bohuslav Stránský (CZ). Z prihlásených diel porota v lete vyberie nominácie, ktoré budú následne prezentované na jeseň formou výstavy. Mená ocenených sa dozvieme na slávnostnom odovzdávaní cien NCD22 taktiež na jeseň. Porota môže na základe typov a zamerania prihlásených diel a projektov udeliť aj špeciálne uznania. Ak sa však v niektorej oblasti do súťaže neprihlási dostatočný počet kvalitných projektov, porota v nej nemusí ocenenie udeliť.

Moderátorom Galavečera NCD21 bol Martin Staňo. | Foto: Adam ŠakovyModerátorom Galavečera NCD21 bol Martin Staňo. | Foto: Adam Šakovy

Kategorie

Svoje diela (vytvorené od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021) môžete prihlásiť v nasledovných kategóriách – Kampaň, Identita, Knihy a publikácie, Digitál, Animácia a video, Priestor, Písmo, Obal a objekt, Plagát a vizuál, Nové horizonty, Študentský dizajn. Ich podrobnú špecifikáciu nájdete v Súťažných podmienkach.

Prihlasovací formulár, podmienky prihlasovania a viac informácií nájdete na webe. Aktuálne informácie nájdete tiež na sociálnych sieťach – IG a FB Národnej ceny za dizajn, IG a FB Slovenského centra dizajnu.

Další soutěže

Culture Moves Europe

Culture Moves Europe

Deadline: soutěž byla ukončena (31. květen 2023, 23:59)
Odměna: Mobilitní grant
Kategorie: Ostatní
Příležitosti: Soutěže
Red Dot Award: Brands and Communication Design 2023

Red Dot Award: Brands and Communication Design 2023

Deadline: 16. červen 2023
Odměna: Mediální zviditelnění, podpora značky, zapojení do výstavních projektů
Kategorie: Ostatní
Příležitosti: Soutěže
OPEN CALL: Cena J. M. Olbricha v Opavě

OPEN CALL: Cena J. M. Olbricha v Opavě

Deadline: 30. červen 2023
Odměna: ocenění za vítěznou stavbu a účast na výstavě
Kategorie: Ostatní Interiér & architektura
Příležitosti: Soutěže