Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Nadační příspěvek: Obrazová kniha pro děti 2018

Soutěž byla ukončena
Deadline: 14. září 2018
Odměna: 3 x až 100 000 CZK
Kategorie: Ilustrace Grafický design
Příležitosti: Nabídky Granty
Odkaz: http://www.sasekfoundation.eu/obrazova-kniha-pro-deti-2018

Nadace Miroslava Šaška podporuje současnou tvorbu knih pro děti a každý z tří vítězných projektů podpoří nadačním příspěvkem až ve výši 100 000 Kč.

Informace

Nadační příspěvek je poskytován autorům z Evropy. 

Požadavky na knihu:

Kniha o rozsahu do cca. 40 stran, finální podoba z papíru nebo kartonu, ilustrace na každé straně nebo dvoustraně, ilustrace musí hrát rozhodující roli v celkovém vyznění publikace. Kniha musí zajímavým způsobem využívat formu a danosti obrazové knihy. 

Téma knihy je libovolné.

Specifikace příspěvku

Nadační příspěvek je určen na dokončení rozpracovaného díla, t. j. na vývoj projektu do výsledné podoby pro tisk, není ale určen na krytí nákladů spojených s vydáním a distribucí publikace.

NMŠ podpoří tři autory nebo 3 autorské týmy (bez určení pořadí) nadačním příspěvkem až do výšky 100 000 CZK. Příspěvek není určen pro právnické osoby.

Nadační příspěvek bude vyplacen:

  • formou uhrazeného tvůrčího pobytu (stipendia) na jednom ze smluvních rezidenčních míst nadace
  • formou výplaty pravidelného stipendia na účet příjemce nadačního příspěvku

Podání žádosti

K žádosti (v češtině a angličtině) musí být přiloženo (a po skončení výběrového řízení nebude vráceno): 

  • maketa připravované knihy obsahující minimálně tři finální ilustrace (pro posouzení konečné techniky, stylizace, barevnosti atd.)
  • synopse v češtině a angličtině

Termín odevzdání žádostí je 31. 8. 2018.

Žádosti zasílejte na adresu: Nadace Miroslava Šaška, Oldřichova 20, 128 00 Praha 2

O přijetí žádosti budou uchazeči vyrozuměni e-mailem. Vyhodnocení žádostí bude provedeno do 30. 9. 2018

Co se rozumí maketou?

Maketa, napodobenina připravované knihy,  má už definitivní formát, ukázky finálních stran, provizorně vysázený text. Mělo by z ní být pochopitelné, jak autor v knize zachází s dramaturgií a kompozicí stran. Do jaké míry se text a obraz doplňují. Pro představu o definitivní knize je požadována ukázka hotových stran, pro pochopení stavby knihy stačí skici.

Více informací a podklady k přihlášení naleznete na webu Nadace Miroslava Šaška.

Další soutěže

C-IDEA Design Award 2021

C-IDEA Design Award 2021

Deadline: 28. únor 2022
Odměna: certifikát a celosvětová prezentace projektů
Kategorie: Digitální design & UX Grafický design Průmyslový design Produktový design
Příležitosti: Soutěže
Illustrated Silent Book Contest 2022

Illustrated Silent Book Contest 2022

Deadline: 15. únor 2022
Odměna: 4000 EUR (~101 000 CZK) a vydání knihy
Kategorie: Ilustrace
Příležitosti: Soutěže
Ecuador Poster Bienal 2022

Ecuador Poster Bienal 2022

Deadline: 31. květen 2022
Odměna: Veřejná prezentace
Kategorie: Ilustrace Grafický design
Příležitosti: Soutěže