Mezinárodní soutěž na jednotný informační systém hlavního města Prahy

 

Kategorie: Design služeb
Formát soutěže:

Vyhlašovatel:
Deadline: 31. 01. 2022

ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy) vyhlašuje mezinárodní soutěž na podobu jednotného informačního systému pro veřejnou dopravu a prostranství hlavního města Prahy. Cílem soutěže je vybrat tým odborníků, který prokáže schopnost vytvořit chytrý systém městské navigace vyhovující potřebám všech občanů i návštěvníků města, ať jsou to školáci, dospělí nebo senioři, cestují pěšky nebo MHD, mají specifické zrakové či pohybové potřeby, do Prahy přijeli na výlet nebo spěchají do práce.

Charakter soutěže

Formát soutěže byl zvolen jako mezinárodní designérská dvoufázová užší soutěž o návrh. 

Do soutěže se může přihlásit libovolný počet účastníků. Zadavatel vybírá na základě stanoviska mezinárodní odborné poroty ty, kteří budou vyzváni k podání soutěžních návrhů v 1. fázi soutěže. Přihláška do soutěže vyžaduje doložení kvalifikačních požadavků jednotlivých členů týmu a předložení portfolií referenčních projektů. Povinnými členy týmu jsou grafický designér, architekt nebo urbanista nebo produktový designér nebo průmyslový designér, UX designér a projektový manažer.

Do 1. fáze Soutěže bude vyzváno maximálně 5 účastníků, jejich úkolem bude zpracovat komplexní zadání k vytvoření celkového konceptu informačně-navigačního systému s praktickým znázorněním typografie, barevnosti a především funkčních principů na různorodých 3D výstupech. Předložená řešení bude porota hodnotit anonymně, 3 nejúspěšnější vyzve Zadavatel do 2. fáze Soutěže.

Porota soutěže

Porota se skládá ze závislé a nezávislé části v zastoupení 4 ku 5 hlasům. Závislá část zastupuje všechny hlavní aktéry tohoto vznikajícího jednotného systému, nezávislá porota se skládá z českých i zahraničních expertů oboru, jmenovitě v odborné porotě zasednou: česká architektka a urbanistka Pavla Melková, rakouská informační designérka Veronika Egger, britsko-americký projektant Mike Rawlinson, český grafický designér a typograf Radek Sidun a britský produktový designér Sam Gullam. 

Důležité termíny

Soutěž byla vyhlášena 6. 9. 2021 prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské unie. Soutěžní podmínky včetně všech příloh jsou od tohoto dne k dispozici na elektronickému portálu Zadavatele Tender Arena

Kompletní žádost o účast je nutné podat do 23. 9. 2021 do 6:00 ránovýhradně elektronicky do elektronického nástroje Tender Arena. Pro podání žádosti o účast i soutěžních nabídek je nutné se v nástroji registrovat. Upozorňujeme všechny zájemce o účast v soutěži, že provozovatel nástroje si ke schválení registrace vyhrazuje 3 pracovní dny.

Lhůta pro podání nabídek do 1. fáze soutěže je pro vyzvané soutěžící stanovena na 6. 12. 2021 do 12:00, nabídky do 2. fáze soutěže budou podávat do 20. 1. 2022 12:00.

Soutěž bude probíhat do ledna příštího roku, výsledky soutěže budou schváleny Radou hlavního města Prahy a jejich vyhlášení je naplánováno na únor 2022.

Organizátor soutěže

Soutěž organizuje Czechdesign, odborná organizace, jež se stará o rozvoj designu v České republice. Dlouhodobě prosazuje uplatňování designu v praxi a férové nastavení podmínek v designérských soutěžích. Provozuje nejčtenější webový portál o českém designu www.czechdesign.cz, podporuje a propaguje české designéry, radí firmám a institucím, jak s designéry spolupracovat, a je předním pořadatelem designérských soutěží.

KONTAKT ROPID

  • Filip Drápal, tiskový mluvčí ROPID
  • e-mail: drapal.filip@ropid.cz, tel. č.: +420 602 379 792

KONTAKT CZECHDESIGN

  • Kateřina Matějková Žáková, projektový manažer
  • email: katerina.matejkova@czechdesign.cz, tel. č.: +420 721 606 653

​Odkazy:

Více o projektu se dozvíte i v:

  • článku Přehledně a sjednoceně. Praha se může těšit na nový informační systém, který pomůže v rychlé orientaci v dopravě a zamezí zmatkům
  • článku Čitelná Praha. V porotě mezinárodní soutěže na jednotný informační systém české metropole zasednou odborníci z celého světa
  • článku Čitelná Praha. Vítěz mezinárodní soutěže vytvoří jednotný informační systém, který usnadní orientaci v české metropoli

Další soutěže