Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Literární pobyty v Luhačovicích 2021

Soutěž byla ukončena
Deadline: 31. květen 2021
Odměna: rezidenční pobyt v Luhačovicích
Kategorie: Ilustrace Ostatní
Příležitosti: Nabídky
Odkaz: https://www.pramenluhacovice.cz/

Zájemci o literární pobyty v Luhačovicích 2021 se mohou hlásit do 31. 5. 2021. | Zdroj: archiv pramenluhacovice.cz Zájemci o literární pobyty v Luhačovicích 2021 se mohou hlásit do 31. 5. 2021. | Zdroj: archiv pramenluhacovice.cz

Nadační fond Pramen Luhačovice (NFPL) vyhlašuje otevřenou výzvu pro účastníky individuálních tvůrčích pobytů v Luhačovicích. Již druhým rokem mohou zájemci z řad literatury a ilustrace žádat o rezidenční pobyt v prostředí Lázní Luhačovice a luhačovického Zámku. Přihlášky můžete podávat do 31. 5. 2021.

Základní informace

Pro koho je pobyt určen:

 • pro spisovatelky a spisovatele (v oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších žánrů),
 • pro ilustrátorky a ilustrátory, tvůrce autorských knih a komiksu,
 • pro esejisty/esejistky, kritiky/kritičky a publicisty/publicistky s nejméně třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či elektronických médiích,
 • pro překladatele/předkladatelky,
 • pro autorské dvojice.

Cílem tvůrčích pobytů je:

 • Poskytnout prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí lázní Luhačovic,
 • podpořit mobilitu umělců mimo hlavní kulturní centra,
 • oživit kulturní život v Luhačovicích mimo hlavní lázeňskou sezonu,
 • aktualizovat tradici návštěv umělců v Luhačovicích,
 • realizace drobného literárního výstupu pro Luhačovice, nebo účast na kulturní události pro luhačovickou veřejnost.

Součástí nabídky:

 • ubytování a zázemí pro práci (“pracovna”) na luhačovickém Zámku,
 • stipendium ve výši 4 000 Kč/týden,
 • podpora hostitelské organizace,
 • délka pobytu: 2 týdny nepřetržitě (případným zájemcům umožníme prodloužení o třetí týden bez nároku na stipendium v posledním týdnu),
 • realizace rezidencí: srpen - prosinec 2021,
 • počet realizovaných rezidencí/vybraných účastníků: 5.

Požadovaný výstup (dle individuální domluvy s NFPL):

 • vedle vlastního projektu, na kterém bude pracovat v průběhu pobytu, vytvoří účastník/ce programu přímo pro NFPL krátký text (povídka, esej, fejeton, comic strip apod.) na téma „genius loci - lázeňské město“, který bude následně (na náklady NFPL) vydán ve zlínském nakladatelství Archa,
 • autorské čtení/beseda pro veřejnost “literární kafé” v městské knihovně nebo muzeu,
 • beseda pro žáky a studenty ZŠ, SOŠ nebo ZUŠ.

Podmínky programu:

 • Jakákoliv prodleva v zahájení pobytu nemůže být kompenzována jeho prodloužením,
 • v případě nenadálých okolností mají úspěšní žadatelé povinnost bez prodlení kontaktovat NFPL, jelikož takováto skutečnost může ovlivnit výši jejich stipendia,
 • v případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem/kou a vydavatelem či nakladatelem, měla by publikace, na níž autor/ka během pobytu pracoval/a, být v tiráži (příp. za článkem apod.) opatřena poznámkou „Část knihy/Kniha/Text/Článek vznikl/a s podporou Nadačního fondu Pramen Luhačovice v rámci tvůrčího pobytu v Luhačovicích.”,
 • v rámci tohoto programu lze žadateli udělit pobyt pouze jedenkrát.

Žádost a kritéria

O pobyt může žádat občan/ka České nebo Slovenské republiky, který/á dosáhl/a 18 let věku.

Své přihlášky zasílejte skrze e-mail s názvem předmětu LITERÁRNÍ POBYTY V LUHAČOVICÍCH 2021. Do zprávy přiložte svůj životopis, popis literárních záměrů během tvůrčího pobytubibliografii nebo ukázku z dosavadní tvorby (do 20 NS), motivační dopis nebo jakékoliv další materiály, které žadatel(ka) uzná za vhodné (např. doporučení). U autorských dvojic žádáme společný motivační dopis / popis projektu, ostatní dokumenty pak oba autory zvlášť.

Termín pro zaslání přihlášky je 31. 5. 2021, výsledky budou oznámeny nejpozději 30. 6. 2021.

Přihlášky zasílejte e-mailem na info@pramenluhacovice.cz

Více informací o literárním v Luhačovicívh pobytu naleznete zde.

Další soutěže

Communication Arts 2023 Illustration Competition

Communication Arts 2023 Illustration Competition

Deadline: 27. leden 2023
Odměna: Celosvětová mediální propagace
Kategorie: Ilustrace Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Book in Progress 2022

Book in Progress 2022

Deadline: 31. říjen 2022, 23:59
Odměna: Papír a tisk knihy zdarma
Kategorie: Ostatní
Příležitosti: Soutěže
Illustrated Silent Book Contest 2023

Illustrated Silent Book Contest 2023

Deadline: 3. únor 2023
Odměna: 4000 EUR (~99 000 CZK) a vydání knihy
Kategorie: Ilustrace
Příležitosti: Soutěže