Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Krajinářsko-architektonická soutěž: Návrh památníku Lety u Písku

Deadline: 17. leden 2020, 15:00
Odměna: Celková částka odměn v soutěži 520 000 Kč
Kategorie: Interiér & architektura Produktový design
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: https://novypamatniklety.cz/

Vepřín Lety – místo pro nový památník, zdroj: novypamatniklety.cz Vepřín Lety – místo pro nový památník, zdroj: novypamatniklety.cz

Předmětem soutěže je nalezení optimálního architektonického, krajinářského a výtvarného řešení Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách v Letech u Písku. Krajinářsko-architektonickou soutěž připravilo Muzeum romské kultury ve spolupráci se společností ONplan.

Jedná se o dvoukolovou otevřenou projektovou krajinářsko-architektonickou soutěž.

Členem autorského týmu musí být autorizovaný architekt a krajinář.

Podrobné soutěžní podmínky a podklady k zadání naleznete na webu soutěže novypamatniklety.cz.

Cíl soutěže

Cílem soutěže je najít takové řešení, které bude respektovat základní poslání památníku:

 • Uctít památku
  Památník je a nadále musí být místem uctění památky obětí tábora v Letech, obětí holokaustu Romů a Sintů, místem piety a tiché kontemplace, autentickým místem připomínky utrpení.
 • Informovat
  Památník bude na autentickém místě utrpení poskytovat informace, vysvětlovat, zprostředkováním informací o historii místa i holokaustu Romů a Sintů narovnat nepravdy a mýty.
 • Vzdělávat
  Památník v Letech bude na místě utrpení/holokaustu vzdělávat a vést obecně proti násilí, vychovávat k demokracii a vysvětlovat kořeny nenávisti a diskriminace.
 • Podnítit diskuzi
  Památník se stane místem, které podnítí diskuzi nejen o hodnocení minulosti, ale bude reflektovat i současnou společenskou situaci. Vzbudí zájem o témata jako je diskriminace menšin a vyloučení ze společnosti, popírání holokaustu a obecně téma lidských práv, svobod a soužití.

Památník se má stát místem reflexe a sebereflexe, pokání i smíření, místem, kde se paměť stane aktivní součástí života společnosti a jejího diskursu.

Průběh soutěže a přihlášení prací

Kompletní zadání a podklady najdete na webu soutěže.

Pro účast v soutěži je třeba se s dostatečným předstihem zaregistrovat jako dodavatel v Národním elektronickém nástroji NEN: nen.nipez.cz. Registrace trvá několik dní.

Soutěžní návrhy v 1. kole mohou být odevzdány v českém nebo anglickém jazyce, v 2. kole je požadováno odevzdání textové části návrhu v českém i anglickém jazyce.

Harmonogram:

 • 14. říjen 2019 – vyhlášení soutěže
 • říjen/listopad 2019 – registrace zájemců o účast v NEN
 • 18. listopad 2019 – prohlídka místa
 • do 17. ledna 2020 15:00 – odevzdání návrhu v 1. fázi
 • leden/únor 2020 – porota vybere 7 návrhů, které postoupí do 2. fáze
 • do 21. dubna 2020 15:00 – odevzdání návrhů v 2. fázi
 • duben/květen 2020 – porota vybere vítěze, udělí ceny
 • květen/červen 2020 – jednání s vítězem/vítězi soutěže o uzavření smlouvy na všechny navazující stupně projektové dokumentace

Ceny

 • 1. místo – 150 000 Kč
 • 2. místo – 120 000 Kč
 • 3. místo – 90 000 Kč

Mezi ostatní účastníky druhé fáze soutěže bude rozdělena částka 160 000 Kč.

Web soutěže: https://novypamatniklety.cz/

Další soutěže

CLUE 05 – International Lighting Design Competition

CLUE 05 – International Lighting Design Competition

Deadline: 8. prosinec 2019, 23:59
Odměna: celkové odměny 8 500 USD (~200 000 CZK)
Kategorie: Produktový design Interiér & architektura
Příležitosti: Soutěže
Ro Plastic Prize 2020

Ro Plastic Prize 2020

Deadline: 20. leden 2020
Odměna: 5x10 000 EUR (~ 1 300 000 CZK)
Kategorie: Produktový design Obalový design Průmyslový design
Příležitosti: Soutěže
Teendesign 2019

Teendesign 2019

Deadline: 30. listopad 2019
Odměna: účast na kurzech mezinárodní letní školy umění ArtCamp 2020
Kategorie: Produktový design Grafický design Ilustrace Šperk Móda & doplněk Interiér & architektura
Příležitosti: Soutěže