Kaira Looro 2021: Women’s House – Architecture Competition

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 30. 04. 2021

Kaira Looro 2021: Women’s House – Architecture Competition. | Zdroj: kairalooro.com Kaira Looro 2021: Women’s House – Architecture Competition. | Zdroj: kairalooro.com

Balouo Salo organizuje prostřednictvím své neziskové iniciativy Kaira Looro, se záměrem prosazovat rovnost žen a mužů v Africe, mezinárodní architektonickou soutěž 2021 - Women’s House. Do 30. 4. 2021 máte možnost přihlásit svůj návrh na Women’s House, který bude sloužit jako místo k setkávání a k diskuzi o tématech rovnosti a lidských právech. Na vítěze čeká 5.000 €, realizace projektu a stáž ve společnosti Kengo Kuma.

Kaira Looro je mezinárodní architektonická soutěž pro studenty a mladé architekty do 35 let. Mohou se jí zúčastnit architekti, designéři, inženýři a studenti z celého světa, jak jednotlivci, tak týmy. Cílem soutěže je najít nové talenty, zvýšit povědomí o tématech mimořádných událostí a podpořit humanitární projekty. 

Téma

Cílem soutěže je vytvořit „Ženský dům“ v symbolické a ekologické struktuře inspirované místními tradicemi. Prostor, ve kterém se sdružení a členové společnosti budou moci setkávat a diskutovat o tématech rovnosti a lidských právech, což zaručuje zapojení a emancipaci ženské komunity ve prospěch sociálního, ekonomického a politického rozvoje regionu.

Cílem „Ženského domu“ je pořádat setkání, semináře, laboratoře a jakékoli další aktivity, které by mohly být užitečné při snižování forem diskriminace, posilování a prosazování rovnosti žen a mužů, vytváření povědomí a znalostí a stimulaci zapojení všech částí společnosti.

Kritéria

Projekt bude postaven místní komunitou, a proto bude muset splňovat určitá stavební kritéria:

 • ​přízemní stavba na pozemku o maximální rozloze 200 metrů čtverečních (musí obsahovat administrativní prostor),
 • snadno vybudovatelná pomocí udržitelných technologií,
 • využívat přírodní / recyklované materiály,
 • být integrovaná do sociokulturního kontextu,
 • podporovat komunikaci mezi institucemi a sdruženími v dané oblasti,
 • podporovat rovnost žen a mužů a lidských práv prostřednictvím organizace osvětových aktivit, seminářů, laboratoří a výstav.

Ocenění

 • 1. místo: finanční odměna ve výši 5 000 € (~130 000 Kč), realizace projektu, stáž ve společnosti Kengo Kuma, Sdílení s UN Women and Africa Union, účast na výstavě, publikace v oficiálních knihách a časopisech, osvědčení,
 • 2. místo: finanční odměna ve výši 1 000 € (~26 000 Kč), stáž ve společnosti Miralles Tagliabue EMBT, účast na výstavě, publikace v oficiálních knihách a časopisech, osvědčení,
 • 3. místo: finanční odměna ve výši 500 € (~13 000 Kč), stáž ve společnosti SBGA, účast na výstavě, publikace v oficiálních knihách a časopisech, osvědčení.

Dále budou udělena 2 čestná uznání, 5 zvláštních uznání a vyhlášeno 20 nejlepších finalistů.

Všechny oceněné projekty obdrží digitální certifikát a budou zveřejněny v oficiální knize soutěže „Kaira Looro 2021 - Women’s House, která bude prezentována na národních a mezinárodních institucích a úřadech (ministerstva, ženy OSN, africká unie), v časopisech a na portálech architektury a vystavována na akcích, veletrzích a seminářích.

Registrační poplatky

 • projekty přihlášené do 28. 2. 2021: 60 € (~1500 Kč),
 • projekty přihlášené do 28. 3. 2021: 90 € (~2300 Kč),
 • projekty přihlášené do 30.4. 2021: 120 € (~3100 Kč).

Více informací o soutěži naleznete zde.

Další soutěže