Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Jednotná vizuální identita pro Muzeum Novojičínska

Soutěž byla ukončena
Deadline: 27. květen 2020, 12:00
Odměna: Zakázka v hodnotě 300.000 Kč
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: http://www.muzeumnj.cz/propagace/

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace vyhlašuje veřejnou zakázku na jednotnou vizuální identitu instituce. Soutěž je otevřená do 27. května 2020 do úderu 12 hodin.

*CZECHDESIGN není organizátorem této soutěže.

Cíl soutěže

Cílem zakázky je vytvořit jednotnou vizuální identitu, která sjednotí a zastřeší plánované výstupy zadavatele a zároveň bude dostatečně univerzální, aby bylo možné jej použít či dále rozvíjet v případě rozšíření nebo snížení aktivit zadavatele. 

Hlavní požadavek tedy bude kladen na sjednocující systém celé vizuální komunikace.

Charakter soutěže

Soutěž je veřejná, anonymní, jednokolová.

Je určená fyzickým i právnickým osobám, které vyplní přihlášku a splní níže uvedené podmínky. Každý uchazeč může odevzdat pouze 1 soutěžní návrh

Porota soutěže

Zástupci Muzea Novojičínska:

  • PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D., ředitel
  • MgA. Karel Kita, náměstek ředitele pro marketing a komunikaci

Zástupce zřizovatele Muzea Novojičínska:

  • Ing. Karin Veselá, vedoucí odboru kultury a památkové péče Moravskoslezského kraje

Nezávislá část poroty:

  • Doc. PaeDr. Jiří Eliška, docent fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • MgA. Marek Franz, odborný asistent fakulty umění Ostravské Univerzity
  • Milan Nedvěd MFA, grafický designér
  • MgA. Jiří Havlíček, odborný asistent fakulty umění Ostravské Univerzity

Náhradník:

  • Mgr. Aleš Knápek náměstek ředitele pro odborné činnosti 

Odměny

Celková hodnota veřejné zakázky je 300 000 Kč včetně DPH. Zahrnuje vyhotovení logotypu, zpracování kompletního grafického manuálu a výhradní práva k užívání díla. Podrobná specifikace zakázky je uvedena v návrhu smlouvy.

Druhé až páté místo v soutěži bude ohodnoceno částkou 25.000 Kč včetně DPH

Přihlášení prací

Termín podání soutěžních návrhů: 27. května 2020 do 12.00 hodin.

Návrhy budou hodnoceny anonymně, proto je bezpodmínečně nutné zaslané podklady anonymizovat. V tištěné podobě budou návrhy uzavřeny neoznačené obálce a opatřeny textem „Muzeum Novojičínska – jednotná vizuální identita — NEOTVÍRAT“ doručeny do uvedeného termínu na adresu sídla zadavatele:
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28.října 51/12, 741 11 Nový Jičín.

Více informací naleznete na stránkách muzea.

Ke stažení

jvi-2020-zadavaci-dokumentace.pdf 159 kB Stáhnout

Další soutěže

Book in Progress 2020

Book in Progress 2020

Deadline: 31. říjen 2020
Odměna: Papír a tisk vlastní knihy
Kategorie: Grafický design Ilustrace
Příležitosti: Soutěže
International Visual Identity Awards 2020

International Visual Identity Awards 2020

Deadline: 31. říjen 2020
Odměna: celosvětová propagace v designových a marketingových médiích
Kategorie: Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Communication Arts 2021 Illustration Competition

Communication Arts 2021 Illustration Competition

Deadline: soutěž byla ukončena (18. září 2020, 23:59)
Odměna: celosvětová mediální propagace
Kategorie: Ilustrace Grafický design
Příležitosti: Soutěže