Illustrated Silent Book Contest 2020

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 15. 02. 2020

Vítězná práce v soutěži Illustrated Silent Book Contest 2019, autor: Soojin Kwak | Zdroj: silentbookcontest.com/sbc-winner Vítězná práce v soutěži Illustrated Silent Book Contest 2019, autor: Soojin Kwak | Zdroj: silentbookcontest.com/sbc-winner

Mezinárodní soutěž o nejlepší ilustrovanou knihu beze slov vyhlašuje nový ročník soutěže a vy své práce můžete přihlásit do 15. února 2020. Vítězná kniha bude publikována.

O soutěži

Ilustrace je univerzálním jazykem, který překonává bariéry rozdílných řečí i žánrů. Silent Book Contest vyzývá autory, aby vytvořili knihu, ve které se příběh vypráví pouze pomocí obrazu. Nejsou žádná další tématická omezení, cílovou skupinou je široká a rozmanitá čtenářská základna všech věkových kategorií.

Soutěž je otevřena ilustrátorům z celého světa s novým návrhem knihy, soutěžící musí být starší 18 let (k 15. 2. 2020).

Přihlášení

Každá přihlášená kniha by měla být dokončená. Návrh má být jeden digitální soubor o max. velikosti 10 Mb, výhradně ve vysoké kvalitě PDF formátu.

Návrh knihy by měl obsahovat protilehlé stránky (celkem 14 stran) formátu 57 cm x 28,5 cm (na šířku, aby zavřením vznikl čtverec) s otevíráním zprava doleva.

Registrační poplatek je 50 EUR za každou knihu. Max. počet přihlášených prací jsou 3.

Své návrhy registrujte do 15. února 2020 na webových stránkách.

Ceny

Mezinárodní porota vybere 5–10 finalistů, jejichž práce budou vystaveny.

Autor vybraného vítězného návrhu získá 4 000 EUR (~100 000 CZK) a smlouvu s vydavatelem.

Další soutěže