GRAND PRIX MOBITEX 2023

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 22. 01. 2023

Studentská soutěžní přehlídka GRAND PRIX MOBITEX je určena studentům středních a vysokých škol v České republice a ve Slovenské republice. Studentské práce z období posledních tří let mohou přihlásit školy nebo studenti sami. Kolekce vybraná odbornou porotou bude ve dnech 2. – 4. března 2023 vystavena na veletrhu MOBITEX 2023.

O soutěži

Soutěžní přehlídka je nově rozdělena do dvou kategorií:

  • vysoké školy
  • střední školy

Školy a studenti mohou prezentovat návrhy z oblasti nábytku a bytových doplňků: výrobky, prototypy a modely. Předložené návrhy musí splňovat kritérium "dobrého designu" – funkčnosti, originality, kreativity, progresivity, nekonvenčnosti a udržitelnosti.

  • přihlášené práce bude hodnotit odborná porota ve dvou kolech
  • práce, které postoupí do užšího výběru, budou prezentovány na webových stránkách pořadatele a vystaveny na veletrhu MOBITEX 2023
  • vyhlášení výsledků soutěže v obou kategoriích proběhne první den konání veletrhu
  • vítězným pracím bude zajištěna mediální propagace

V obou kategoriích budou udělena tři hlavní ocenění spojená s finanční odměnou a dále ocenění partnerů soutěžní přehlídky.

Uzávěrka přihlášek: 22. ledna 2023, 23:59

Přihlášky odevzdané po tomto termínu nebudou do soutěže přijaty!

Podmínky soutěže

  • přihlášeny mohou být návrhy z oblasti nábytku a bytových doplňků (výrobky, prototypy a modely v měřítku 1:1) z období posledních tří let, pokud nebyly v rámci soutěžní přehlídky GRAND PRIX MOBITEX již dříve prezentovány
  • přihlášený subjekt, jehož práce bude odbornou komisí vybrána pro výběrovou expozici, zajistí vlastními prostředky dopravu, bude se podílet na instalaci a deinstalaci a také na prezentaci v rámci doprovodného programu první den konání veletrhu
  • pořadatel na základě dodaných podkladů zajistí mediální propagaci, vystavení vybraných prací a jejich pojištění
  • registrační poplatek do soutěže je 4 000 Kč (včetně DPH) – poplatek se vztahuje na přihlašovatele (zpravidla školu) a neváže se na počet přihlášených prací

Další soutěže