Grand Prix Architektů 2022

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 30. 06. 2022

Obec architektu vyhlásila již XXIX. ročník Grand Prix Architektů – Národní cenu architekturu 2022.

Největší českou architektonickou soutěžní přehlídku o nejlepší architektonický počin, realizovaný v uplynulém roce bude tradičně oceňovat pětičlenná porota skládající se ze čtyřech mezinárodních porotců a jednoho zástupce z České republiky:

 • Jean-Pierre Carniaux - FRANCIE ateliér Ricardo Bofill Taller de Arquitectura (RBTA)
 • Robert Schmitz - ŠVÉDSKO ateliér White Architekter
 • Martin Rein-Cano - NĚMECKO ateliér TOPOTEK 1
 • Michal Bogár - SLOVENSKO ateliér BOGÁR architekti
 • Eva Le Peutrec - ČESKO ateliér E-STUDIO

Přihlašovat se do soutěže je možné do 30. 6. 2022 zde.

„Žijeme v turbulentní době, ale věřím, že stejně jako v loni se přihlásí vysoký počet prací a zůstaneme i nadále největší architektonickou soutěžní přehlídkou, která bude naplněna velmi kvalitními realizacemi a mezinárodní porota nebude mít opět jednoduchou práci“, uvedl k vyhlášení dalšího ročníku Ing. arch. Oleg Haman, předseda Obce architektů, z. s. V průběhu července a srpna proběhne 1. kolo zasedání poroty, která vybere 50 nejlepších realizací postupujících do dalšího kola soutěže.

Na přelomu září a října bude probíhat prezentace vybraných padesáti nejlepších projektů před porotou. Vyhlášení vítěze Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu 2022 se uskutečnív říjnu 2022, kdy se slaví Mezinárodní den architektury.

Hlavní ceny soutěže

Grand Prix Architektů – velká modrá kostka – udílí porota
Cena za celoživotní dílo – velká červená kostka – udílí Rada Obce architektů – nominace
zasílejte na email @obecarchitektu.cz

Porota uděluje další ceny – malé modré kostky - v následujících kategoriích:

 • Novostavba
 • Rekonstrukce
 • Rodinný dům
 • Architektonický design

V případě, že nebude přihlášena kvalitní realizace, která by mohla být oceněna v jedné z těchto kategoriích, tak se cena v dané kategorii udělat nebude.

Dále jsou uděleny ceny za:

 • Interiér – malá žlutá kostka
 • Urbanismus – malá fialová kostka
 • Krajinářská architektura – malá zelená kostka
 • V letošním roce bude opět udělena cena za šetrnou stavbu, ve spolupráci s Českou radou
 • pro šetrné budovy, která byla poprvé udělena v roce 2020.

Obec architektů je spolek s tradicí od roku 1935, pokračovatel spolků architektů z první republiky. V roce 1989 se transformoval ze Svazu Architektů a v letech 1990 až 1993 se podílel na založení profesní organizace České komory architektů. V roce 1948 se stal zakládajícím členem Mezinárodního svazu architektů (UIA), ve kterém bylo členství České republiky novým vedením OA obnoveno v roce 2017, a tím bylo znovu vykročeno k zajištění ochrany a práv českých architektů ve světě. Současně je OA členem i Visegrádské skupiny (V4). Spolek je kulturní platformou českých architektů zajišťující spolkovou činnost s cílem propagovat české architekty široké odborné i laické veřejnosti jak v Česku, tak i v zahraničí

Další soutěže