Graduation Projects 2022

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 31. 10. 2022

Již 21. ročník přehlídky těch nejlepších absolventských prací Graduation Projects zve všechny designéry z Visegrádské čtyřky k přihlášení svých prací. Soutěž se zaměřuje na grafický, produktový a průmyslový design.

O soutěži 

Do přehlídky je možné přihlásit buď práce obhájené na školách zemí Visegrádské čtyřky, tedy v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku, nebo práce studentů z těchto zemí obhájené v zahraničí.

Od roku 2010 má přehlídka mezinárodní charakter a je organizována společně institucemi v Polsku, ČR, Maďarsku a Slovensku.

Lze do ní přihlásit práce na poli grafického (2D)průmyslového designu (3D) v jeho nejširších podobách – včetně webových stránek, aplikací, funkčního interaktivního designu, textilu, oděvu, skla a keramiky.

Přihlášení 

Přihlašujte bakalářské a magisterské práce, které byly obhájeny od 2. listopadu 2022 do 31. října 2022. Může jít o práce jednotlivců i týmů.

Na webu přehlídky najdete veškeré informace o soutěži, podrobná pravidla i přehlídku prací z minulých ročníků.

Práce zasílejte ve formě obrazové prezentace a krátkého popisu do 31. října 2022 prostřednictvím webového formuláře. Neplatí se žádný registrační poplatek.

Přehlídka 

Vybrané práce budou prezentované na výstavě organizované zámkem Cieszyn během prvního čtvrtletí roku 2023, v katalogu k přehlídce a na webových stránkách soutěže.

Další soutěže