Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

GO AND SEE: Podpora na cesty do zahraničí (4. kolo v roce 2021)

Soutěž byla ukončena

GO AND SEE: Podpora na cesty do zahraničí (4. kolo v roce 2021) | Zdroj: GO AND SEE (IDU) GO AND SEE: Podpora na cesty do zahraničí (4. kolo v roce 2021) | Zdroj: GO AND SEE (IDU)

Na základě pověření Ministerstva kultury vyhlašuje IDU jako zadavatel výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Cílem programu je posílení mezinárodní spolupráce a profesní růst umělců a kulturních pracovníků prostřednictvím individuálních výjezdů na akce v zahraničí.

Informace

Cílem programu je podpořit mezinárodní spolupráci a profesionalizaci českého umění v oborech divadlo, tanec, hudba, literatura, výtvarné umění.

Důvodem realizace programu je neexistence podobného typu podpory na státní ani jiné správní úrovni. Zaměření programu: podpora vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních sítí, pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích. 

V souvislosti s epidemií COVID-19 je výzva v roce 2021 vyhlášena v těchto okruzích:  

 • Individuální výjezd na profesní akci v zahraničí
 • Podpora vytváření propagačních a prezentačních materiálů individuálních uměleckých osobností
 • Účast individuálních umělců a kulturních pracovníků na zpoplatněných mezinárodních on-line konferencích a workshopech

​Základní podmínky  

Žádosti lze předkládat pouze za tyto obory, popřípadě jejich kombinaci:  

 • scénická umění: divadlo, tanec, nový cirkus
 • hudba 
 • literatura 
 • výtvarné umění včetně designu 
 • architektura 
 • kulturní management

​Žadatel může být podpořen v jednom kalendářním roce žádat pouze 1x a nemůže kombinovat více podprogramů výzvy (např. podporu výjezd do zahraničí a podporu tvorby portfolia v anglickém jazyce). Výzva je výhradně určena na podporu jednotlivce, nikoliv organizace.

Obvyklá podpora na jednu akci se pohybuje v rozmezí mezi 10-30 tisíci Kč. Program není určený pro přímé financování vzniku uměleckého díla (např. na transport a nákup materiálu v případě výstav; financování zkoušení k již domluvenému projektu).

Termíny a výběrové řízení

Termíny výzvy – 4. kolo 2021:

 • Výzva je otevřena pro akce konané od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021. 
 • Uzávěrka výzvy je 28. 11. (23:59 CET).
 • Zahraniční cesty vč. tvorby propagačních materiálů a účasti na on-line konferencích a workshopech realizovaných od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 musí být účetně ukončeny do 31. 12. 2021. 

​Výběrové řízení je určeno:  

 • pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR
 • fyzická osoba je povinna doložit své zkušenosti a znalost oboru formou popisu svých aktivit
 • CV - zkušenosti a znalost oboru formou popisu svých aktivit
 • motivační dopis (zahraniční cesta) nebo prezentace projektu (propagační materiály a on-line platformy)
 • specifikace akce, další dokumenty dokládající význam akce (web, propagační materiály)
 • kopie dokladu o trvalém, nebo přechodném bydlišti v ČR (platí pouze pro cizí státní příslušníky)

​Online formulář najdete ZDE

Podrobné zásady a potřebné informace k úspěšnému vyplnění přihlášky naleznete v tomto dokumentu.  

Další soutěže

Communication Arts 2023 Illustration Competition

Communication Arts 2023 Illustration Competition

Deadline: 27. leden 2023
Odměna: Celosvětová mediální propagace
Kategorie: Ilustrace Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Illustrated Silent Book Contest 2023

Illustrated Silent Book Contest 2023

Deadline: 3. únor 2023
Odměna: 4000 EUR (~99 000 CZK) a vydání knihy
Kategorie: Ilustrace
Příležitosti: Soutěže
Andreu World International Design Contest 2022

Andreu World International Design Contest 2022

Deadline: soutěž byla ukončena (2. prosinec 2022)
Odměna: Celkové finanční odměny 6 000 EUR (~ 147 000 CZK)
Kategorie: Produktový design Průmyslový design Interiér & architektura
Příležitosti: Soutěže