GO AND SEE: Podpora na cesty do zahraničí (1. kolo v r. 2018)

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 23. 02. 2018

Pokud jste profesionální umělec, teoretik, kurátor či kulturní manažer, právě pro Vás vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav (na základě pověření Ministerstva kultury ČR) další výzvu na podávání žádostí o příspěvek na cesty do zahraničí a podporu zahraničních kontaktů v rámci programu Krátkodobá mobilita.

Cílem programu je podpora profesního růstu jednotlivců a mezinárodní výměna informací. Program podporuje vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních networků, pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích. 

Finanční podpora bude udělena formou příspěvku na cestu a pobyt; je vyplácená až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Na výběrové řízení je pro rok 2018 vyčleněna celková částka ve výši 1 200 000 CZK (pro 1. kolo a 2. kolo).

Základní podmínky:

  • zahraniční cesta musí mít charakter účasti na prestižní akci v zahraničí
  • cesta musí mít nekomerční charakter
  • cesta se musí týkat pouze oboru, v němž IDU působí (popřípadě jejich kombinace): divadlo, tanec a nový cirkus, hudba, literatura, výtvarné umění (včetně designu a architektury)
  • účastník akce pořádané v zahraničí některou mezinárodní nevládní organizací přiloží doporučující stanovisko příslušného českého střediska (komitétu) této organizace
  • zahraniční cesta nemůže mít charakter stáže, studijního či rezidenčního pobytu
  • zahraniční cesta musí být po všech stránkách (tj. včetně ekonomické) realizována a účetně ukončena v jednom kalendářním roce, tj. v roce 2018

Termín uzávěrky 1. kola je 23. 2. 2018.

Více zde.

Další soutěže