Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Galéria dizajnu Satelit – výzva na podávání projektů na rok 2020

Soutěž byla ukončena
Deadline: 8. září 2019, 23:59
Odměna: Výstavní prostor, propagace výstavy, footdokumentace apod.
Kategorie: Produktový design Průmyslový design Grafický design Šperk Móda & doplněk
Příležitosti: Výstavy Nabídky
Odkaz: http://

zdroj: www.scd.sk zdroj: www.scd.sk

Slovenské centrum dizajnu vyzývá kurátory, designéry, designérská studia a školy k předkládání výstavních projektů (workshopy, letní akademie, apod.) do galerie SATELIT na rok 2020. Projekty, které vybere odborná komise, budou zařazeny do programu galerie na rok 2020.

Slovenské centrum dizajnu poskytne:

 • priestor galérie dizajnu SATELIT v Hurbanových kasárňach, Kollárovo nám. 10 v Bratislave, Slovenská republika,
 • základné technické vybavenie výstav aj vzdelávacích projektov,
 • PR projektu prostredníctvom databázy kontaktov, webovej stránky www.scd.sk a sociálnych sietí,
 • oficiálne potvrdenie partnerstva SCD pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania,
 • zabezpečenie výstavného priestoru počas trvania, inštalácie a deinštalácie výstavy, počas celého trvania vzdelávacieho projektu,
 • fotodokumentácia výstavy.

Podmienky:

 • výzva sa vzťahuje predovšetkým na tvorbu profesionálnych dizajnérov, študentov a absolventov vysokých škôl so zameraním na dizajn zo Slovenska i zo zahraničia,
 • podmienkou je spolupráca kurátora na príprave výstavy,
 • maximálne pracovať s priestorom galérie a jej umiestnením v meste, využiť dispozíciu priestoru (výklady do ulice a pod.),
 • k projektom vybraným na realizáciu bude so žiadateľom uzatvorená zmluva, v ktorej sa zmluvné strany zaviažu k plneniu dohodnutých podmienok,
 • pri výbere projektov budú uprednostnené tie, ktoré reflektujú aktuálne témy a kriticky pracujú so scénou súčasného dizajnu, projekty s viaczdrojovým financovaním,
 • minimálne jeden sprievodný program k výstave.

Súčasťou žiadosti musí byť:

 • popis projektu, v prípade vzdelávacích aktivít i časový harmonogram a plánovaný počet návštevníkov,
 • životopis alebo portfólio vystavujúcich a kurátorov, v prípade vzdelávacích aktivít lektorov,
 • požiadavky na technické zabezpečenie,
 • portfólio alebo obrazová dokumentácia predkladaného projektu.

Žiadosti zasielajte elektronicky na e-mail satelit@scd.sk. Prílohy väčšie ako 10 MB uložte a pošlite nám linku na stiahnutie. V prípade, že vám nepríde potvrdzovací e-mail o obdržaní vašej žiadosti, kontaktujte SCD.

Termín uzávierky zasielania žiadostí: 8. september 2019. O výsledkoch budú uchádzači informovaní do konca septembra 2019.

Viac informácií o Satelite zašleme na vyžiadanie.

Tešíme sa na vaše projekty.

Kontaktná osoba: Helena Cibulková, koordinátorka produkcie a programov pre verejnosť, e-mail: helena.cibulkova@scd.sk, telefon: +421/918 110 247

Více na: www.scd.sk

Další soutěže

C-IDEA Design Award 2021

C-IDEA Design Award 2021

Deadline: 28. únor 2022
Odměna: certifikát a celosvětová prezentace projektů
Kategorie: Digitální design & UX Grafický design Průmyslový design Produktový design
Příležitosti: Soutěže
Design Educates Awards (DtEA) 2022

Design Educates Awards (DtEA) 2022

Deadline: 1. leden 2022
Odměna: 1 000 USD (~ 21 600 Kč)
Kategorie: Interiér & architektura Produktový design
Příležitosti: Výstavy Soutěže
Ecuador Poster Bienal 2022

Ecuador Poster Bienal 2022

Deadline: 31. květen 2022
Odměna: Veřejná prezentace
Kategorie: Ilustrace Grafický design
Příležitosti: Soutěže