Fotografická výzva Galerie Václava Chada ve Zlíně

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 30. 11. 2021

Galerie Václava Chada vyhlašuje foto open call. | Zdroj: zlinskyzamek.cz Galerie Václava Chada vyhlašuje foto open call. | Zdroj: zlinskyzamek.cz

Galerie Václava Chada vyhlašuje otevřenou fotografickou výzvu pro profesionály, amatéry i studenty, bez omezení věku, mající vztah ke Zlínu nebo zde působící.

Tematicky zaslané autorské fotografie se musí vztahovat k městu Zlín. Cílem je zachytit atmosféru, život a tvář současné architektonické podoby města Zlín a jeho továrního areálu. Rok vzniku fotografií není časově omezen (pokud se bude jednat o dobovou autorskou fotografii, nevztahují se na ni požadavky formátu uvedeny níže).

Podmínky přihlášení

  • Fotografická část – formát jpg, min. 4000 obr. bodů delší strana v originále,
  • každý autor smí přihlásit až 5 autorských fotografií, vše zaslat v jednom emailu,
  • označení příloh ve formátu: prijmeni_jmeno_nazev fotografie/dokumentu,
  • vyplněná přihláška vč. popisu projektu - max. 1000 znaků vč. mezer,
  • krátký popis vašeho vztahu ke Zlínu,
  •  strukturované CV,
  • portfolio (pokud autor má – pdf či odkaz na web).

Všechny přílohy zasílejte přes online úložiště na email galerie@zlinskyzamek.cz, do předmětu e-mailu uveďte OPEN CALL FOTO.

Termín pro zaslání fotografií je do 30. 11. 2021. Neplatí se žádný účastnický poplatek. 

Vybraní autoři budou kontaktováni nejpozději do 31. 1. 2022, seznam bude zveřejněn i na webu galerie a sociálních sítích. Vybraní autoři musí své práce zaslat následně na adresu Galerie Václava Chada nebo přinést osobně v předem stanoveném termínu. Vybrané fotografie budou vystaveny na výstavě Takoví jsme byli?, která je plánována od května 2022 ve Zlíně.

Pro další informace a otázky pište na galerie@zlinskyzamek.cz

Další soutěže