Fest Michael 2023: Integrace/Integrita

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 19. 05. 2023

Výstava Festu Michael na náměstí Míru v Praze | Zdroj: Fest Michael Výstava Festu Michael na náměstí Míru v Praze | Zdroj: Fest Michael

Vyšší odborná škola Akademie Michael ateliér grafického designu vyhlašuje soutěž pro studenty středních grafických škol.

O soutěži

Navrhněte plakát, ve kterém vyjádříte, jakým způsobem se vy sami jako mladí lidé integrujete v tomto světe a co děláte pro to, aby váš svět byl bezpečný, spolupracující, respektující. Reflektujte skutečnost, že žijete v křehkém světě s lidmi jiného náboženského, společenského názoru, různého sociálního postavení, odlišného genderu, nevyhraněné sexuality. Plakátem se pokuste inspirovat ostatní, aby s vámi sdíleli pozitivní přístup k odlišnostem ve společnosti.

Komu je soutěž určena

Soutěž je otevřena studentům odborných středních škol se zaměřením na grafický design, propagační grafiku a příbuzné obory. Účastníci musejí být starší 18 let. 

Ocenění

Vítězný plakát bude vystaven na Fest Michael na náměstí Míru v Praze od 15. 6. do 13. 7. 2023 a v rámci slavnostního zahájení bude vyhlášen a oceněn vítěz. 

Harmonogram soutěže

 • 17. 4. vyhlášení soutěže,
 • 19. 5. deadline odevzdání soutěžních plakátů,
 • 15. 6. vernisáž Festu Michael.

Přihlášky

Do soutěže se přihlásíte tak, že na e-mail soutez@skolamichael.cz odešlete svůj návrh plakátu v PDF spolu s informacemi o sobě. 

Specifikace PDF

 • formát 1215 x 1735 mm (výškový, čistý, bez ořezových značek),
 • barevnost CMYK,
 • rozlišení rastrových dat 200 ppi,
 • PDF dle standardu PDF/X-4: 2010,
 • maximální velikost dat 15 MB.

Požadované údaje

 • jméno a příjmení,
 • střední škola, na které studujete, a název vašeho studijního oboru,
 • jako součást textu e-mailu také uveďte čestné prohlášení, že jste dosáhli věku 18 let a jste plnoprávní,
 • připojte krátkou explikaci svého plakátu.

Více informací najdete na webu Festu Michael.

Další soutěže