EXPO 2025 – Český pavilon

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 01. 03. 2023

Vizualizace areálu Expo 2025 v japonské Ósace | Zdroj: CCEA MOBA Vizualizace areálu Expo 2025 v japonské Ósace | Zdroj: CCEA MOBA

S novým generální komisařem české účasti na EXPO 2025 Ondřejem Soškou přichází šance otevřít novou kapitolu v prezentaci České republiky jako sebevědomé země, která světu dala řadu skvělých myšlenek a myslitelů.

O soutěži

Předmětem soutěže je návrh českého pavilonu pro mezinárodní výstavu EXPO 2025, který představí Českou republiku v nejlepším světle a naváže na historické úspěchy z Bruselu, Ósaky a Montrealu.

Je třeba vytvořit návrh kompletního architektonického, designerského a ideového řešení pavilonu a jeho expozice a jeho znovuvyužití po skončení výstavy. Naším návrhem je, aby se soutěže zúčastnily kreativní týmy složené nejen z architektů, ale také z dalších kreativních profesí, které v šíři své odbornosti společně zareagují v současném kontextu na úspěšné dějinné odkazy druhé poloviny dvacátého století. Doporučujeme architektům hledat grafické designery, experty na výstavnictví a další odborníky nezbytné pro realizaci tak náročného díla, ale i kreativcům hledat architekty pro vytvoření silného kolektivu.

Ceny

  • První cena - 500 000 Kč
  • Druhá cena - 400 000 Kč
  • Třetí cena - 100 000 Kč
  • Mimořádné odměny - pro neoceněné návrhy, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se vyčleňuje částka ve výši 100 000 Kč 

Registrace

Pro účast je nutná registrace v elektronickém nástroji NEN. Deadline odevzání vypracovaného zadání je 1. 3. 2023 ve 14:00.

Další soutěže