Don Papa Art Competition

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 15. 11. 2022

Značka Don Papa získala řadu ocenění za design svých obalů, včetně dvojnásobného zlatého umístění na prestižní soutěži San Francisco Wine and Spirits Competition. Přirozené spojení značky s uměním a designem bylo inspirací k vyhlášení umělecké soutěže. Letos poprvé se soutěž koná v České republice.

Inspirací pro výtvarné zpracování je místo původu rumu Don Papa – krajina, flóra a fauna ostrova Negros ve filipínském soustroví. Úkolem pro soutěžící bude výtvarně zachytit filipínský svět jako realitu či jako sen, nebo obojí. Namíchat realitu s mýtickými či magickými prvky, reálné se snovým, a nabídnout vlastní pojetí vzrušujícího světa džungle a jejích rostlinných či živočišných druhů. Soutěžní umělecká díla by současně měla čerpat ze stávajícího designu etiket a tub Don Papa Rum.

Kategorie děl

• Malba a kresba – na dvourozměrném podkladu (plátně či papíře) za použití olejových, akrylových, či akvarelových barev a dalších suchých či mokrých technik malby a kresby. 

• Fotografie – fotografie pořízené umělcem musí být podepsané a číslované edice. 

• Grafika (grafický tisk) – povoleny jsou pouze originální grafické tisky – sítotisk (serigrafie), litografie nebo jiné grafické techniky v podepsaných a číslovaných limitovaných nákladech. Nejsou povoleny žádné komerční nebo reprodukční tisky. 

• Digitální umění – umělecké dílo vytvořené pomocí počítačového programu, nebo umění, které je autorským dílem umělce, je naskenováno a upraveno pomocí počítačového programu a poté vytištěno. Výtisky navržené umělcem musí být podepsané a číslované. 

• Všechna přihlášená díla musí být autorem podepsaná. Žádné komerční nebo reprodukční zpracování obrazu není povoleno.

Časový plán soutěže 

• Září-říjen 2022 – oznámení o konání výtvarné soutěže umělcům a uměleckým vysokým školám Výzva k přihlášení 

• Listopad 2022 – uzavření online registrace – 15. 11. 

• Prosinec 2022 – elektronické odevzdání soutěžních děl – 15. 12. 

• Leden 2023 – setkání odborné poroty – výběr 10 finalistů a vítěze soutěže 

• Únor 2023 – výstava nejlepších soutěžních prací (finálová výstava) a event Don Papa - vyhlášení vítěze soutěže 

Více informací v Propozicích soutěže.

Další soutěže