Domov pro seniory Červený Kostelec

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 16. 06. 2023

Architektonická soutěž na domov pro seniory | Zdroj: Červený Kostelec Architektonická soutěž na domov pro seniory | Zdroj: Červený Kostelec

V reakci na demografický vývoj společnosti a s tím související vzrůstající poptávku po sociálních službách vyhlásilo Město Červený Kostelec architektonickou soutěž na nový domov pro seniory.

O soutěži

Předmětem soutěže je architektonické řešení veřejné budovy domova seniorů. Novostavba Domova pro seniory v Červeném Kostelci bude realizována na pozemcích v majetku města p. č. 1056/3 zahrada o 2 960 m2, p. č. 1107/5 trvalý travní porost o 1 191 m2. Parkování pro návštěvy lze navrhnout v mezích územní studie Družstevní Sadová. Domov pro seniory by měl poskytovat ubytování a komplexní péči klientům, kteří zde budou pobývat dlouhodobě a zároveň poskytovat prostor pro odlehčovací službu pro seniory z blízkého okolí.

V objektu budou poskytovány sociální služby "domov se zvláštním režimem" a "domov pro seniory". Celková kapacita je 66 lůžek rozdělených do několika provozních celků (komunit), které bude možné provozovat odděleně v režimu pro domov se zvláštním režimem, domov pro seniory a odlehčovací služby pro cca 16 osob (střednědobé ubytování seniorů závislých na péči). Domov bude sloužit i pro pacienty s demencí.

Porota

Řádní členové poroty - závislí
Ing. arch. Lukáš Ehl
Jiří Regner - místostarosta města Červený Kostelec

Řádní členové poroty - nezávislí
prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran
Ing. arch. Martina Buřičová
Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil

Náhradníci poroty - závislí
Tomáš Prouza - starosta města Červený Kostelec
Ing. Pavel Matyska - vedoucí odboru rozvoje města

Náhradníci poroty - nezávislí
MgA. Viktor Vlach

Kontaktní údaje

Vyhlašovatel
Město Červený Kostelec
Náměstí T. G. Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec

Organizátor
Centrum rozvoje Česká Skalice

Sekretář soutěže
Michal Kudrnáč
Legionářská 33, 551 03 Česká Skalice
+420 608 581 321
michal.kudrnac@centrumrozvoje.eu

Zájemci mají možnost zaslat své návrhy do 16. 6. 2023, 14 hodin. S výsledky soutěže se veřejnost bude moci seznámit na výstavě došlých návrhů.

Další soutěže