DESIGN.S mezinárodní bienále studentského designu

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 30. 03. 2020

Až pět prací mohou studenti a čerství absolventi vysokých a středních škol registrovat do nesoutěžní přehlídky s oceněním „DESIGN.S“. Nejlepší práce napříč průmyslovým a produktovým designem budou od června do září 2020 vystavena v Technickém muzeu v Brně. Zájemci se mohou přihlásit do 30. března 2020.

Info o přehlídce

Mezinárodní bienále studentského designu DESIGN.S plánuje představit to nejlepší ze studentského designu. Jádrem této přehlídky s oceněním je téma studentského designu. Bienále DESIGN.S se zaměřuje zejména na průmyslový a produktový design, jenž vzniká na vysokých a středních školách nejen v České republice, ale i v zahraničí. Odborná komise provede na základě přijatých studentských prací výběr, s nímž bude veřejnost seznámena na výstavě v prostorách Technického muzea v Brně.

 • Své přihlášky do přehlídky DESIGN.S mohou zasílat všichni studenti či čerství absolventi designu nebo příbuzných oborů.
 • Do soutěže mohou být zaslány pouze práce, jež vznikly během doby studia na škole.
 • Přihlášené práce nesmí být starší než tři roky.

Zaměření prací

Společným tématem je produktový design obecně v jeho rozmanitých podobách. Je tedy možné zasílat návrhy z různých výrobních odvětví, jako jsou:

 • Produktový design (sklo, nábytek, nástroje, obaly, interiérové doplňky, dekorace atd.)
 • Průmyslový design (stroje, dopravní prostředky, technologie apod.)
 • Módní design (šperky, oděv, obuv apod.)
 • Grafický design (včetně motion design)

Na výstavě DESIGN.S, která proběhne v Technickém muzeu v Brně v termínu 23. 6. – 27. 9. 2020, budou vystaveny práce v následujících formách:

 • Prototypy
 • 3D modely
 • Designérské postery a vizualizace

Porota

V prvním kole (březen/duben) zasedne VÝBĚROVÁ KOMISE složená ze zástupců pořádajících institucí. Tato výběrová komise vybere práce, které postoupí na výstavu. Autoři vybraných prací budou kontaktováni. Z vystavených prací (červen 2020) vybere ČESTNÁ POROTA ty práce, které budou oceněny. V čestné porotě zasednou nezávislí odborníci na design a uznávané osobnosti v oboru. Jména členů čestné poroty budou zveřejněna na stránkách bienále. Vyhlášení proběhne u příležitosti zahájení a vernisáže výstavy soutěžních prací dne 22. 6. 2020 v Technickém muzeu v Brně.

Výběrová komise 2020

 • Mgr. Klára Šikulová (Technické muzeum v Brně)
 • M. A. Vladimír Kovařík (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
 • doc. Mgr. Irena Armutidisová (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
 • PhDr. Hana Dvořáková (Moravské zemské muzeum)
 • doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně)
 • doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (nezávislý porotce)
 • Mgr. Silvia Jokelová (Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě)

Přihlášení

Přihláška a další informace jsou dostupné na adrese www.design-s.eu. Přihláška je platná pouze po obdržení vyplněného přihlašovacího formuláře a přihlášených prací (autorského díla) ve formě elektronických náhledů. 

Přihlášení ani vystavení prací není nijak zpoplatněno. Přihlášky společně s digitálními náhledy je možné do 30. 3. 2020 zasílat pomocí přihlašovacího formuláře popřípadě na e-mailovou adresu: prihlasky@design-s.eu. Každý účastník smí přihlásit maximálně 5 projektů

Další soutěže