Designérská soutěž Luhačovický lázeňský pohárek

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 16. 12. 2015

Lázně Luhačovice jsou díky své nezaměnitelné architektuře i nedotčené okolní přírodě velmi oblíbené a to zejména u české klientely. S názvem města si každý hned spojí Vincentku, stavby Dušana Jurkoviče i malebné Bílé Karpaty. Nyní by svůj charakteristický ráz rády promítly i do podoby nepostradatelného vybavení každého lázeňského hosta – pohárku, který se užívá k pití léčivých pramenů. Za tímto účelem vyhlašují Lázně designérskou soutěž.

předmět soutěže

Společnost Lázně Luhačovice, a.s., vyhlašuje dvoukolovou soutěž pro designéry, jejímž předmětem je návrh a realizace prototypu originálního a funkčního lázeňského pohárku — „pítka“. Vítězný návrh, realizovaný v minimálním počtu 1000 ks, obohatí lázně o moderní a esteticky atraktivní lázeňský pohárek a stane se tak novým symbolem Luhačovic.

Soutěž je pořádána pod záštitou rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Petra Sáhy, CSc.

Garantem soutěže je CZECHDESIGN.

podmínky účasti

Soutěže se může zúčastnit každý designér, student designu na vysoké / vyšší odborné škole či designové studio působící v České či Slovenské republice s neomezeným počtem návrhů.

průběh soutěže

Soutěž je vypsána jako otevřená, dvoukolová. 

1. kolo 

Z přihlášených návrhů zaslaných do prvního kola soutěže vybere odborná porota 3 – 5 návrhů, jejichž autoři postoupí do druhého (finálového) kola soutěže.

2. kolo

Finalistům bude po potvrzení jejich účasti v druhém kole (e-mailem) proplaceno skicovné a se svým doprovodem budou pozváni na víkendový pobyt do Lázní Luhačovice, kde budou mít možnost konzultace s odborníkem na porcelán a keramiku, obdrží zpětnou vazbu k vlastnímu návrhu a seznámí se s povahou místa a zástupci pořadatele soutěže. Úkolem finalistů bude následně vyrobit prototyp svého návrhu a doručit jej na adresu pořadatele.

Vyhlášení a prezentace prototypů

Odborná porota vybere mezi finálními prototypy vítěze. Vyhlášení vítěze proběhne zároveň s vernisáží výstavy prototypů návrhů pohárků vzešlých z druhého kola a vybraných návrhů z kola prvního v prostorách pořadatele. Vítězný návrh bude následně realizován v min. počtu 1000 ks.

termíny

1. kolo

Termín odevzdání přihlášky a návrhu v elektronické i vytištěné podobě je 16. 12. 2015 do 24:00 na adrese pořadatele soutěže.

Autoři návrhů, postupujících do 2. kola, budou o tomto informováni e-mailem do 18. 01. 2016. Jména finalistů budou týž den zveřejněna na stránkách pořadatele soutěže, www.lazneluhacovice.cz.

Dvoudenní návštěva finalistů v Lázních Luhačovice proběhne o víkendu v období mezi 29. 1. a 14. 2. 2016 (přesné datum závisí na domluvě). 

2. kolo

Termín odevzdání fyzického prototypu je nejpozději do 04. 03. 2016 do 16:00 na adrese pořadatele soutěže. Vyhlášení vítěze společně s výstavou prototypů finalistů proběhne v Luhačovicích 07. 05. 2016.

odměna finalistům a výherci

Skicovné

Každý finalista, vybraný do 2. kola soutěže, bude oceněn skicovným v částce 10 000 Kč. Částka skicovného bude finalistům vyplacena do 5 pracovních dnů po jejich potvrzení účasti v druhém kole bezhotovostním převodem na účet uvedený v přihlášce. Skicovné zároveň slouží jako náhrada cestovních nákladů do Lázní Luhačovice a nákladů na realizaci prototypu.

V Lázních Luhačovice bude v období mezi 29. 1. a 14. 2. 2016 následně finalistům a jejich jednočlennému doprovodu hrazen dvoudenní víkendový pobyt, při kterém načerpají atmosféru místa, seznámí se s možnými technologickými omezeními výroby a s pořadatelem soutěže. Na místě bude také prostor pro konzultace s odborným tutorem soutěže.

1. místo

Autorovi vítězného prototypu náleží jednorázová odměna 30 000 Kč zahrnující licenci na prvních 1000 ks výrobku a dopracování technických specifikací nutných pro realizaci.

V případě výroby dalších kusů výrobku bude autorem udělena nová licence za autorskou odměnu ve výši 10 % z prodejní ceny každého vyrobeného kusu.

Vítězný produkt s medailonkem autora bude trvale vystaven v Sále pramenu Vincentky.

porota

 • Milan Pekař, designér
 • Jana Vinšová, manažer CZECHDESIGN
 • Zástupce UTB ve Zlíně
 • Zástupce pořadatele Lázně Luhačovice, a.s.
 • Zástupce partnera soutěže, Luhačovického okrašlovacího spolku Calma

Hlavními kritérii hodnocení jsou:

 • originalita a inovativnost návrhu
 • soulad se specifickou lázeňskou atmosférou Lázní Luhačovice
 • realizovatelnost, vyrobitelnost

požadavky na lázeňský pohárek

 • Objem jednoho pítka by měl být v rozsahu 200 – 300 ml. 
 • Požadovaným materiálem je porcelán nebo keramika.
 • Oceněn může být pouze takový návrh, jehož realizace je technicky a technologicky možná a vhodná pro sériovou výrobu.
 • Navrhovaný pohárek musí být zdravotně nezávadný.

Detailnější informace, podrobnější článek o lázeňském designu a plné znění pravidel naleznete níže.

Další soutěže