Design for Sustainable Cities – International Competition 2020

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 31. 12. 2020

Design for Sustainable Cities – International Competition | Zdroj: Be Open Future Design for Sustainable Cities – International Competition | Zdroj: Be Open Future

„Design for Sustainable Cities“ je mezinárodní studentská soutěž, kterou pořádají BE OPEN a Cumulus s cílem podpořit vytváření inovativních řešení pro udržitelnější města mladými kreativci. Je otevřena studentům a absolventům všech uměleckých univerzit a vysokých škol po celém světě.

Soutěž se snaží podpořit jeden z cílů udržitelného rozvoje (SDG11 OSN: Udržitelná města a obce), který má nelehký cíl zajistit do roku 2030 všem lidem na planetě přístup k bezpečnému a cenově dostupnému bydlení a službám. Podle OSN dosáhne v roce 2030 podíl městské populace 60 %. Rychlá urbanizace má za následek rostoucí počet obyvatel chudinských čtvrtí, nedostatečnou a přetíženou infrastrukturu a služby, zhoršující se znečištění ovzduší spolu s neplánovaným rozrůstáním měst.

Organizátoři soutěže tak vyzývají mladé kreativce k zaslání svých návrhů, které řeší jeden z výše zmíněných problémů a mohly by tak pomoci změnit infrastrukturu měst.

Kategorie

Účastníci soutěže přihlašují své práce do 3 různých kategorií:

 • Co-created Cities
 • Sharing Cities
 • Safe and Sound Cities -tato kategorie je pro organizátory důležitější než kdy dříve, proto zde bude udělena speciální Cena bezpečného města

Ocenění

Nejlepší nápady, vytvořené samostatně nebo v týmu, mohou vyhrát následující ceny od BE OPEN:

 • Hlavní výhra ve výši 5 000 EUR (~ 130 000 CZK)
 • Cena Founder's Choice ve výši 3 000 EUR (~ 79 000 CZK)
 • Cena za veřejné hlasování ve výši 2 000 EUR (~ 53 000CZK)
 • Cena Bezpečné město ve výši 2 000 EUR (~ 53 000CZK)

Celkem 50 prací dostane čestné uznání a bude prezentováno v online galerii soutěže.

Termíny

 • 1. 10. 2020 - Otevření soutěže 
 • 31. 12. 2020 - Ukončení soutěže 
 • Duben 2021- Vyhlášení vítězů
 • Červen 2021 - Slavnostní předávaní odměn vítězům na Cumulus Roma

Další soutěže