Design educates Awards 2023

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 02. 02. 2023

Mezinárodní soutěž pro design a architekturu se vzdělávacím potenciálem. | Zroj: Design educates Awards Mezinárodní soutěž pro design a architekturu se vzdělávacím potenciálem. | Zroj: Design educates Awards

Laka Foundation přijímá přihlášky do dalšího ročníku Design educates Awards. Do mezinárodní soutěže se stihnete přihlásit do 2. 2. 2023.

O soutěži

DEAwards podporují a propagují projekty z oblasti designu a architektury, které v sobě zahrnují edukativní vrstvu. Skrze vzdělávání by tyto práce měly navádět své publikum skrze zvyšující se komplikovanost prostředí kolem nás. Vzdělávací rovina může zdůraznit možnosti a výzvy, vysvětlit sociokulturní faktory, nebo poukázat na scénáře možného budoucího vývoje. Téma letošního ročníku je inspirováno výzkumem Dr. Petera Kuczia, nesoucí název "Educating Buildings". 

Do soutěže se mohou přihlásit jedinci i skupiny, každý z nich může přihlásit více projektů.

Přihlášené návrhy budou posuzovány mezinárodní porotou a to podle následujících kritérií:

 • celkový nápad a jeho uskutečnění
 • potenciál pro edukaci
 • efektivita a kvalita informační roviny projektu
 • estetická rovina
 • kvalita prezentace
 • vizionářský rozměr
 • originalita
 • proveditelnost

Průběh soutěže

Přihlásit se můžete do 2. 2. 2023 přes webové stránky a to v těchto kategoriích:

 • Product design
 • Architectural design
 • Responsive design
 • Universal design

Po uzavření přihlášek zasedne porota, která v březnu 2023 oznámí vítěze ve všech kategoriích, zároveň ocení i nejlepší studentský projekt. Slavnostní ceremonie a předávání ocenění proběhne na podzim 2023. 

Poplatky

Registrační poplatky podle kategorie:

 • Student - 100 USD (~ 2 470 Kč)
 • Tým studentů - 125 USD (~ 3 080 Kč)
 • Designér - 250 USD (~ 6 200 Kč)
 • Společnost do 10 zaměstnanců - 300 USD (~ 7 400 Kč)
 • Společnost s 11 až 100 zaměstnanci - 350 USD (~ 8 630 Kč)
 • Společnost nad 100 zaměstnanců - 600 USD (~ 14 800 Kč)

Ocenění

Vítězové se dostanou do elitní komunity profesionálů, kteří budují budoucnost designu. Budou zařazeni do knihy, kterou soutěž každoročně vydává, knihu vítězové obdrží během předávací ceremonie. Vítězné návrhy budou prezentovány na výstavě, která proběhne v Německu během Architecture in Foyer Conference. Zároveň budou propagováni i skrze mediální partnery soutěže.

Další soutěže