Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Bývalá továrna se otevírá umělcům. MeetFactory nabízí výstavní prostory

Soutěž byla ukončena
Deadline: 19. srpen 2018
Odměna: Zajištění výstavy, proplacení nákladů do výše 1200 EUR
Kategorie: Produktový design Průmyslový design Grafický design Ilustrace Móda & doplněk Šperk Interiér & architektura
Příležitosti: Výstavy Nabídky
Odkaz: http://meetfactory.cz/cs/program/detail/galerie-kostka-open-call-2019

MeetFactory, o. p. s., vyhlašuje mezinárodní výzvu k přihlašování projektů na doplnění výstavního programu pro rok 2019 v Galerii Kostka. Výzva je určená českým i zahraničním autorům a autorkám z oblastí výtvarného umění, architektury, designu, scénografie a příbuzných oborů.

Základní informace

Pro Galerii Kostka je charakteristická její negalerijní typologie a proměnlivé podmínky, které jsou ovlivněné mimo jiné změnami počasí. Prostor galerie, bývalé továrny na technické sklo, není v zimě vytápěn, v létě klimatizován, ani není izolován proti vlhkosti.   

Výzva je z toho důvodu směřována (nikoliv výhradně) k autorkám a autorům projektů, které tematicky, formálně či technicky využijí specifické podmínky prostoru a začlení proměnlivost prostředí do tvůrčího procesu.    

K dispozici jsou 2 – 3 výstavní termíny v období:

 • leden – březen 2019
 • červen – srpen 2019

Standardní délka výstavy je 4–5 týdnů.   

MeetFactory poskytuje:

 • základní zázemí pro instalaci
 • finanční krytí nákladů do výše max. 1200 EUR. V případě finančně náročnějších projektů doporučujeme umělcům i kurátorům zvážit možnost dofinancování z individuálních grantů
 • tisk pohlednic formátu A5 k výstavě
 • tisk kurátorských textů o výstavě v českém a anglickém jazyce včetně překladu
 • PR (TZ, tištěné programy, sociální sítě apod.)

Místnost galerie je monitorována kamerovým systémem a galerie je otevřena denně od 13 do 20 hodin.     

Požadavky pro přijetí žádosti

Obsah žádosti:

 • anotace projektu (1 – 2 normostrany)
 • vizualizace / obrazová dokumentace projektu (PDF / jpeg / web) 
 • stručný rozpis rozpočtu projektu (u rozpočtu přesahujícího částku 1200 EUR je nutné uvést návrh na dofinancování projektu)
 • portfolio žadatele (žadatelů) o rozsahu max. 10 stran / webové stránky včetně CV

Podání žádostí:

Žádosti zasílejte elektronicky do 19. 8. 2018 (včetně) na email: opencall@meetfactory.cz.

Do předmětu emailu uvádějte „jméno žadatele (např. Jan Novák) – Galerie Kostka – výzva 2019“.

Případné doplňující dotazy zasílejte na e-mail: galerie@meetfactory.cz.   

Projekty budou posuzovány kurátorkou galerií MeetFactory Evou Riebovou ve spolupráci s kurátory rezidenčního programu Luciou Kvočákovou a Piotrem Sikorou. Výsledky opencallu budou zveřejněny na webových stránkách MeetFactory a na sociálních sítích nejpozději 15. 9. 2018.

Více informací o výzvě (plán výstavních prostor a fotografie) naleznete na webu MeetFactory.

Další soutěže

Book in Progress 2020

Book in Progress 2020

Deadline: 31. říjen 2020
Odměna: Papír a tisk vlastní knihy
Kategorie: Grafický design Ilustrace
Příležitosti: Soutěže
Architektonicko-krajinářská soutěž: Obnova náměstí Jířího z Lobkovic

Architektonicko-krajinářská soutěž: Obnova náměstí Jířího z Lobkovic

Deadline: 30. září 2020, 18:00
Odměna: Celková částka odměn v soutěži 750 000 Kč
Kategorie: Interiér & architektura
Příležitosti: Soutěže
Pure Talents Contest 2021

Pure Talents Contest 2021

Deadline: 17. září 2020
Odměna: Celkové finanční odměny 10 000 EUR (~270 000 CZK)
Kategorie: Průmyslový design Produktový design Interiér & architektura
Příležitosti: Soutěže