Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

BRNĚNSKÉ NEONY - Světelné girlandy v ulicích města Brna

Soutěž byla ukončena
Deadline: 26. listopad 2021
Odměna: 250 000 CZK
Kategorie: Průmyslový design
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: https://cceamoba.cz/souteze/gir#attachments

BRNĚNSKÉ NEONY - Světelné girlandy v ulicích města Brna | Zdoj: cceamoba.cz BRNĚNSKÉ NEONY - Světelné girlandy v ulicích města Brna | Zdoj: cceamoba.cz

Statutární město Brno a Technické sítě Brno a.s. ve spolupráci s CCEArchitecture a architektonickou kanceláří MOBA studio vyhlašují otevřenou dvoufázovou designérskou soutěž o zpracování návrhu a následné dodání světelných girland v ulicích centra města Brna. Finální návrh bude vybrán odbornou desetičlennou porotou.

O soutěži 

Předmětem soutěže BRNĚNSKÉ NEONY - Světelné girlandy v ulicích města Brna je zpracování návrhu a následně dodání světelných girland v ulicích centra města Brna. Nově navržené girlandy mají mít uměleckou kvalitu, vycházet ze současných technologických možností a být uzpůsobené pro provoz a údržbu ve veřejném prostoru. Brněnské neony definujeme jako uměleckou soutěž, která využije zákonem danou možnost, aby vítěz soutěže byl i dodavatelem uměleckého díla. Jedná se o návrh a dodávku 36 girland do pěti ulic (Česká, Středová, Běhounská, Kobližná, Masarykova), které nahradí současné girlandy z padesátých let.

Průběh soutěže 

První fáze soutěže je přístupná všem potenciálním účastníkům bez omezení, jako jsou profesní (např. autorizace) nebo technická kvalifikace (referenční zakázky). Každý z účastníků musí splnit pouze základní požadavky určené Soutěžním řádem České komory architektů (například nebýt porotcem nebo jejich příbuzným) a Zákonem o zadávání veřejných zakázek (například nebýt trestně stíhán). Cílem první fáze soutěže bude získání koncepčních návrhů, důraz bude kladen na originalitu, ekonomickou vyváženost a uměleckou kvalitu.

Do druhé fáze soutěže vybere porota čtyři návrhy, jejichž autoři budou vyzváni k dopracování.

V druhé fázi bude vyžadováno prokázání proveditelnosti, technická a technologická řešení a detaily. Jednotlivé návrhy budou podpořeny blíže propracovaným propočtem nákladů (od honoráře po realizaci). Pro druhou fázi doporučujeme, aby si jednotliví účastníci přizvali do týmu realizátory osvětlení, se kterými pak v případě úspěchu v soutěži dílo také instalují. 

Přihlášení prací 

  • Termín podání návrhů 1. fáze: do 26. 11. 2021, 14:00. 
  • Termín podání návrhů 2. fáze: do 8. 2. 2022, 14:00. 

Kritéria hodnocení 

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

  • kvalita návrhu;
  • úroveň funkčně-provozního a technického řešení;
  • konstrukční a technologická kvalita řešení s přihlédnutím k investičním a provozním nákladům. 

Ceny 

  • První cena: 100 000 Kč. 
  • Druhá cena: 75 000 Kč. 
  • Třetí cena: 50 000 Kč. 

Více informací o podmínkách soutěže se dozvíte na webových stránkách soutěže. 

Další soutěže

Andreu World International Design Contest 2022

Andreu World International Design Contest 2022

Deadline: soutěž byla ukončena (2. prosinec 2022)
Odměna: Celkové finanční odměny 6 000 EUR (~ 147 000 CZK)
Kategorie: Produktový design Průmyslový design Interiér & architektura
Příležitosti: Soutěže
FEEEL Design World Prize

FEEEL Design World Prize

Deadline: 15. březen 2023
Odměna: mediální propagace, možnost navázání spolupráce, vytvoření prototypu vítězného produktu
Kategorie: Průmyslový design Interiér & architektura
Příležitosti: Soutěže
C-IDEA Design Award 2022

C-IDEA Design Award 2022

Deadline: 20. prosinec 2022
Odměna: certifikát a celosvětová prezentace projektů
Kategorie: Digitální design & UX Produktový design Průmyslový design Grafický design
Příležitosti: Soutěže