Bílý dům: výzva k realizaci veřejného uměleckého díla

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 12. 02. 2023

Bílý dům v Brně | Zdroj: CCEA MOBA Bílý dům v Brně | Zdroj: CCEA MOBA

CCEA MOBA vyhlašuje otevřenou soutěž pro umělce na realizaci participativního uměleckého díla, které bude realizované formou velkoformátové malby na prostranství před objektem tzv. Bílého domu na Žerotínově náměstí v Brně.

Bílý dům, unikátní stavba poválečného modernismu v centru města, dříve sloužil jako Městský výbor KSČ. Nyní se zde nachází dětská poliklinika, základní škola, sál s kapacitou 300 míst a kavárna. V roce 2027 se plánuje přesun polikliniky do nové budovy a další vývoj Bílého domu není zatím zcela jistý. Umělecká intervence by měla sloužit do doby změny provozu budovy. Cílem díla je nejen zpříjemnit veřejný prostor obyvatelům města a přímým uživatelům budovy, ale současně vzbudit o ni hlubší zájem a zvýšit zapojení veřejnosti do diskuze o její budoucnosti. Jedná se totiž o významnou stavbu v majetku města Brna, jejíž proměna by mohla vést ke vzniku kreativního a kulturního centra města.

Charakter soutěže

Soutěž je otevřená pracím jak individuálním, tak kolektivním a je dvoukolová. V prvním kole pošle uchazeč jednu stranu formátu A4 životopisu a dvě strany formátu A4 s jedním referenčním projektem ve veřejném prostoru a/nebo ve vztahu k architektuře, a to nejpozději do 12. 2. 2023.

Na základě registrací vybere komise 4 autory / autorské kolektivy k předložení návrhů do druhého kola. Následné předložení návrhů s návrhovou i textovou částí odevzdají vybraní uchazeči do 23. 3. 2023. Návrhy budou posléze představeny porotě osobně ve formě 15 min preezntace (předpokládaný termín 30. 3. 2023 v Brně).

Ocenění

  • Vítěz získá honorář ve výši 150 000 Kč, v rámci realizace bude hrazen potřebný materiál ve výši 80 000 - 100 000 Kč
  • Ostatní účastníci soutěže postupující do druhého kola získají odměnu ve výši 20 000 Kč

Více informací o soutěži naleznete na webových stránkách CCEA MOBA.

Další soutěže