Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Architektonicko-výtvarná soutěž na památník veteránů

Soutěž byla ukončena
Deadline: 6. září 2019
Odměna: Skicovné v 2. kole 15 000 CZK, odměny 3.–1. místo: 20–100 000 CZK, předpokládané náklady na realizaci 2 500 000 CZK
Kategorie: Interiér & architektura
Příležitosti: Nabídky Soutěže
Odkaz: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/zacina-architektonicka-soutez-na-pamatnik-veteranu

Park Čs. letců, foto: René Stejskal, zdroj: www.ostrava.cz Park Čs. letců, foto: René Stejskal, zdroj: www.ostrava.cz

Začíná další architektonicko-výtvarná soutěž. Vyhlášení otevřené dvoufázové soutěže o návrh na „Památník válečných veteránů“ v parku Čs. letců v Moravské Ostravě schválili v úterý 11. června ostravští radní. Památník má za účel důstojně připomínat společně prvoválečné, druhoválečné i novodobé veterány, kteří nasadili, nasazují a budou nasazovat své životy. Mnozí z nich v boji za národní svébytnost, svobodu a demokracii zaplatili cenu nejvyšší, svůj život.

*CECHDESIGN není organizátorem této soutěže. Zdroj: www.ostrava.cz

Soutěžní podmínky navržené městem schválila Česká komora architektů (ČKA). Základní koncept klade důraz na účel památníku, požadován je respekt k současnému řešení rekonstruovaného parku, nicméně jsou připuštěny i jeho adekvátní úpravy vyvolané soutěžním návrhem. Prostor musí umožnit konání vzpomínkových akcí pro zhruba 150 osob.

„Umění má výrazný dopad na veřejný prostor, do kterého je umísťován, a také ovlivňuje vnímání a přístup společnosti k umění. Opakovaně deklarujeme zájem o kvalitní veřejný prostor a prezentujeme Ostravu jako město kultury. Je tedy logickým krokem vyhlásit soutěž na tak významný prvek, jako je památník. Návrhy očekáváme do 6. září, druhou fázi chceme vyhodnotit na začátku prosince a ještě do konce roku bychom rádi vybrali vítěze,“ řekla investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Přihlášení návrhů

Uzávěrka soutěžních návrhů v 1. fázi soutěže je 6. 9. 2019 ve 13:00.

V 1. fázi se soutěžní návrhy odevzdávají elektronicky přes soutěžní portál Tenderarena, kde také naleznete všechny potřebné dokumenty k soutěži.

Porota

Porota schválená radou města bude u návrhu posuzovat kvalitu celkového řešení umístění v území, komplexní ideově architektonicko-výtvarnou kvalitu návrhu, hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení, trvanlivost a odolnost návrhu s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o dílo vystavené klimatu i obecnému užívání.

Řádní členové závislí: Zbyněk Pražák – náměstek primátora města Ostravy, Lukáš Jansa – radní městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Lukáš Curylo – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, Jaroslav Hrabec – ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava.

Řádní členové nezávislí: Petr Dub – umělec a pedagog, Kurt Gebauer – sochař a pedagog, Jakub Ivánek –historik, Tomáš Knoflíček – teoretik umění, Ondřej Vysloužil – architekt.

Náhradníci závislí: Zuzana Bajgarová – náměstkyně primátora města Ostravy, David Witosz –1. místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Náhradníci nezávislí: Jiří Jůza – ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě, Marek Pokorný – ředitel Galerie PLATO Ostrava.

Soutěžní podklady naleznete na portálu Tendrarena, přes který.

Ocenění

Tvůrci tří nejlepších návrhů získají finanční odměnu ve výši 20 až 100 tisíc korun. Pro autory neoceněných návrhů, které ale přinesou pozoruhodné dílčí podněty a řešení, je stanovena odměna ve výši 10 tisíc korun. Všichni účastníci druhé fáze soutěže, kteří předloží soutěžní návrh a splní soutěžní podmínky, obdrží skicovné ve výši 15 tisíc korun.

Předpokládané náklady na realizaci díla, jsou odhadovány na 2 500 000 CZK bez DPH. Vítězný návrh bude realizovat jeho autor nejdříve v roce 2020.

Další soutěže

Design Educates Awards (DtEA) 2022

Design Educates Awards (DtEA) 2022

Deadline: 2. únor 2022
Odměna: 1 000 USD (~ 21 600 Kč)
Kategorie: Interiér & architektura Produktový design
Příležitosti: Výstavy Soutěže