Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Architektonicko-krajinářská soutěž: Obnova náměstí Jířího z Lobkovic

Soutěž byla ukončena
Deadline: 30. září 2020, 18:00
Odměna: Celková částka odměn v soutěži 750 000 Kč
Kategorie: Interiér & architektura
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ad8af43d-e525-4e48-abb4-52deb4f8055c/zakazka/P20V00000014

Náměstí Jiřího z Lobkovic u Olšanských hřbitovů | Zdroj: cysnews.cz Náměstí Jiřího z Lobkovic u Olšanských hřbitovů | Zdroj: cysnews.cz

Předmětem Soutěže je najít nejlepší řešení na obnovu náměstí Jiřího z Lobkovic včetně souvisejících uličních prostorů dle Soutěžního zadání. Zadavatel očekává, že soutěžící budou prostor náměstí řešit jako komplexní architektonický návrh ve všech urbanistických, krajinářských, dopravních a technických souvislostech.

Jedná se o otevřenou projektovou jednofázovou architektonicko-krajinářskou soutěž.

Cíl soutěže

Cílem je navrhnout řešení základních funkčních a provozních vztahů tak, aby vzniklo kvalitní veřejné prostranství, které umožní jeho každodenní praktické užívání obyvateli ze širšího okolí.

Průběh soutěže a přihlášení prací

Kompletní zadání a podklady najdete na webu soutěže.

Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce. Veškeré části soutěžního návrhu musí být zhotoveny v českém nebo slovenském jazyce. 

Kritéria

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně: 

  • kvalita architektonicko-krajinářského řešení,
  • kvalita funkčně-provozního řešení,
  • kvalita celkového řešení s přihlédnutím k předpokládaným investičním a provozním nákladům. 

Porota

Řádní členové poroty - závislí
Ing. Martina Forejtová
Jiří Ptáček, starosta městské části Praha 3

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. arch. Ivan Plicka
Petr Velička
Ing. Štěpánka Šmídová

Náhradníci poroty - závislí
Ing. arch. Matěj Michalk Žaloudek, předseda Výboru pro územní rozvoj
MgA. Ondřej Elfmark, místopředseda Výboru pro územní rozvoj

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. Radek Vaňáč
Ing. arch. Petr Kučera

Seznam přizvaných odborníků:
Ing. arch. Zdeněk Fikar, vedoucí odboru OÚR
Ing. Jana Caldrová, vedoucí odboru OŽZP
Mgr. Naděžda Hrebíková, ředitelka Základní škola a mateřská škola nám. Jiřího z Lobkovic
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

Ceny

  • 1. místo – 330 000 Kč
  • 2. místo – 220 000 Kč
  • 3. místo – 110 000 Kč

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 90 000 Kč. O jejich rozdělení rozhodne porota. 

Další soutěže

A’ Design Award & Competition 2020-2021

A’ Design Award & Competition 2020-2021

Deadline: 28. únor 2021
Odměna: celosvětová prezentace projektů
Kategorie: Produktový design Průmyslový design Šperk Interiér & architektura Móda & doplněk
Příležitosti: Soutěže
Design Educates Awards (DtEA) 2021

Design Educates Awards (DtEA) 2021

Deadline: 1. únor 2021, 23:59
Odměna: 1000 USD (~ 22 300 Kč) a vystavení prací na Architecture in Foyer 2021 v Německu
Kategorie: Interiér & architektura Produktový design
Příležitosti: Výstavy Soutěže