Architektonická soutěž pro studenty

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 31. 01. 2019

Společnost Central Group pořádá architektonickou soutěž pro všechny studenty denního studia, tentokrát na téma Unikátní stavba na komplikovaném místě. Vítěz získá 100 000 CZK a stáž u architekta Josefa Pleskota!

Téma

Zadáním soutěže je předložení návrhu na téma „Unikátní stavba na komplikovaném místě“ s podtitulem „Najděte v Praze nějaké netradiční a komplikované místo a navrhněte zde moderní unikátní novostavbu“.

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit zajímavé využití komplikovaného místa pro unikátní stavbu. V našem hlavním městě je velká spousta míst, která jsou zcela nevyužitá. Často jsou to
menší pozemky, které zdánlivě nemají velký stavební potenciál. Přesto si myslíme, že je škoda je nevyužít.

Podmínky soutěže

Soutěže se může účastnit pouze student řádného denního studia (bakalářského nebo magisterského typu) vysoké školy oboru architektura a příbuzných oborů (stavebních i výtvarných):

 • ČVUT Praha – Fakulta architektury
 • ČVUT Praha – Fakulta stavební
 • VŠUP Praha – Katedra architektury
 • VUT Brno – Fakulta architektury
 • VUT Brno – Fakulta stavební
 • TU Liberec – Fakulta architektury
 • VŠB-TU Ostrava – Fakulta stavební
 • AVU Praha – obor Architektonická tvorba
 • ARCHIP s.r.o.

Účastníci musí být studenty denního studia k datu uzávěrky podání soutěžních návrhů. Studenti mohou zpracovat zcela nový návrh, nebo přihlásit své školní práce z uplynulých tří let, které podle jejich názoru splňují zadání soutěže.

Přihláška

Soutěžní práce odevzdávejte osobně na recepci CENTRAL GROUP a.s., adresa: Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4. A to od 14. 1. 2019 do 31. 1. 2019 od 8:00 - 19:00 hod., nebo bude zaslána doporučenou poštou na výše uvedenou adresu s datem odeslání nejpozději 31. 1. 2019 včetně.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Radka Ježdíka, tel: 226 221 086, e-mail: jezdik@central-group.cz.

Více informací k příhlášení prací i celé soutěži naleznete na webu.

Porota

Porota ohodnotí originalitu návrhu, komplexní architektonické řešení, výtvarnou a grafickou úroveň návrhu a srozumitelnost.

Členové poroty nezávislí:

 • Ing. arch. Zdeněk Lukeš – nezávislý porotce, předseda poroty
 • Akad. arch. David Vávra – nezávislý porotce
 • Ing. arch. Adam Gebrian – nezávislý porotce
 • Ing. arch. Ondřej Chybík – nezávislý porotce
 • PhDr. Alena Řezníčková – nezávislý porotce (zástupce mediálního partnera)

Náhradník poroty:

 • Marcela Fialková (zástupce CENTRAL GROUP)

Ceny

 • 1. místo – 100 000 CZK
 • 2. místo – 50 000 CZK
 • 3. místo – 25 000 CZK

Vítěz soutěže získá také dvoutýdenní stáž v jednom z prestižních architektonických ateliérů. V případě, že se bude oceněn tým studentů, stáže se bude moci zúčastnit pouze jeden student
z týmu.

Další soutěže