Andreu World International Design Contest 2022

 


Vyhlašovatel:


Deadline: 02. 12. 2022

Nábytkářská firma Andreu pořádá soutěž od roku 2001. | Zdroj: Andreu World Nábytkářská firma Andreu pořádá soutěž od roku 2001. | Zdroj: Andreu World

Nábytkářská firma Andreu vyhlašuje 21. edici soutěže o nejlepší návrh sedacího a stolního nábytku. Letošní ročník je zaměřen na udržitelnost a je stejně jako v minulých letech otevřen studentům i profesionálům.

O soutěži

Soutěž je určena všem bez věkového omezení. Registrace je pro všechny účastníky zdarma, kromě ceny poštovného při zasílání požadovaných materiálů. Od účastníků se očekává navržení udržitelného sedacího nábytku nebo stolu. Všechny návrhy musí být originální a nesmí být před soutěží prezentovány. 

Ceny

Porota sestavená z profesionálů oboru vybere 1. a 2. místo, které finančně odmění. 1. místo částkou 4 000 EUR (~ 98 000 CZK), 2. místo částkou 2 000 EUR (~ 49 000 CZK). Následně mohou být vybrány až čtyři projekty, které získají čestné uznání. 

Registrace

Přihlášené projekty musí být udržitelné, což se odráží i ve způsobu posuzování návrhů. Zohledňováno bude mnoho aspektů od použitých materiálů, způsobu výroby, výdrži konkrétního nábytku nebo potenciál k dalšímu využití poté, co nábytek doslouží. Ohled se bere na celkový cyklus konkrétních návrhů, stejně tak ale i na sociální rozměr, na dostupnost a způsob jakým vylepší kvalitu života koncových spotřebitelů. 

Pro přihlášení je třeba zaslat fyzický model nábytku v měřítku 1:5, stejně jako video komentující návrh, technické dokumenty a další. Návrhy mohou dorazit nejpozdějí 2. 12. 2022. 
Ocenění designéři budou vyhlášeni v prosinci 2022. 

Více informací o soutěži naleznete na webových stránkách. 

Další soutěže