Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

4. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje

Soutěž byla ukončena
Deadline: 15. duben 2020, 23:59
Odměna: Představení projektů na slavnostním vyhlášení, mediální propagace
Kategorie: Průmyslový design Produktový design
Příležitosti: Soutěže
Odkaz: https://druhotnasurovina.mpo.cz/

Soutěž Druhotná surovina šíří osvětu v oblasti udržitelného využívání zdrojů a prezentuje úspěšné české firmy, které v oběhovém hospodářství našly svou podnikatelskou příležitost a mohou tak ostatním poskytnout příklady dobré praxe. Zájemci se mohou hlásit do 15. dubna 2020.

O soutěži

Soutěž je určená všem výrobním podnikům, stavebním firmám, provozovatelům služeb, obcím a orgánům veřejné správy, žákům a studentům všech typů škol, mimoškolním zařízením, ale nově i neziskovým organizacím, svazů, asociacím, sdružením, spolkům apod.

V jednotlivých kategoriích spolu budou soutěžit projekty podporující odpovědný přístup k využívání surovin. Může se jednat o kreativní zpracování výrobků s ukončenou životností z papíru, plastů, kovů, skla, dřeva, textilu ad., o inovativní způsoby využití druhotných surovin ve výrobní nebo stavební činnosti a řadu dalších aktivit podporujících oběhové hospodářství.

Soutěž pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou CzechInvest.

Soutěžní kategorie

  • I. Podnikatelské výrobní subjekty: Pro firmy vyrábějící produkty s obsahem druhotných surovin, nebo technologie pro jejich získávání nebo vyvinuly know how s tímto zaměřením.
  • II. Podnikatelské subjekty ve stavebnictví: Pro společnosti, které využívají druhotné suroviny v rámci stavební činnosti.
  • III. Obce, města, kraje, instituce veřejné správy: Pro obce, města, kraje a další, kteří při své činnosti, ve svých projektech a při zadávání veřejných zakázek aúpd. preferují  druhotné suroviny nebo výrobky je obsahující.
  • IV. Studenti VŠ: Pro studenty VŠ, kteří dokázali navrhnout technologie pro získání druhotných surovin z materiálů a výrobků s ukončenou životností, nebo navrhli nové výrobky s obsahem druhotných surovin, nebo mají jiné chytré nápady jak nahradit primární zdroje.
  • V. Studenti VOŠ, SŠ, SOU: Pro studenty SŠ, jimž se povedlo kreativně zpracovat výrobky a materiály, které by jinak skončily jako odpady, a v nové podobě je vrátit do užívání.
  • VI. Žáci ZŠ a organizace volnočasových aktivit: Pro žáky ZŠ, ZUŠ, DDM nebo dalších organizací volnočasových aktivit, kteří mají zajímavé nápady, jak využít různé předměty a výrobky po ukončení životnosti, aby neskončily jako odpad v kontejnerech a nakonec na skládce nebo spalovně.

Novinkou je změna kategorie č. VII.

  • VII. Cirkulární počin: Pro podnikatelské subjekty, veřejnou správu, neziskové organizace a další subjekty, které v rámci své činnosti různými způsoby přispívají k podpoře cirkulární ekonomiky (např. realizují vzdělávací a osvětové akce, soutěže, organizují výměny věcí, sdílejí dopravu a další podobné aktivity).

Stáhněte si podrobnější přehled kategorií soutěže včetně kritérií pro hodnocení.

Přihlášení

Přihlášky do všech kategorií se přijímají do 15. dubna 2020. Ze všech účastníků, jejichž přihlášky a přílohy budou splňovat stanovená kritéria, vyberou odborné poroty 5 nejlepších, ti budou pozváni do Senátu na slavnostní oceňování vítězů v průběhu měsíce června tohoto roku.

Další info

Stáhněte si kompletní pravidla soutěže

Další soutěže

Taiwan International Student Design Competition 2021

Taiwan International Student Design Competition 2021

Deadline: 15. červenec 2021
Odměna: výhry v celkové hodnotě 87 550 USD (~ 1 942 000 CZK)
Kategorie: Produktový design Digitální design & UX Grafický design
Příležitosti: Soutěže
Pure Design Contest by Wooden Story 2021

Pure Design Contest by Wooden Story 2021

Deadline: 20. červen 2021, 23:59
Odměna: Celkové finanční odměny v hodnotě 20.000 PLN (~114 000 CZK), pozvánka na různorodé veletrhy
Kategorie: Produktový design
Příležitosti: Soutěže
Open call Galerie UM 2022

Open call Galerie UM 2022

Deadline: 15. květen 2021
Odměna: možnost výstavy v galerii UM v roce 2022
Kategorie: Grafický design Interiér & architektura Ilustrace Móda & doplněk Produktový design Průmyslový design Šperk
Příležitosti: Výstavy Nabídky