Západočeská univerzita v Plzni

Web:
https://fdu.zcu.cz/

Typ:
Veřejná vysoká škola

Město:
Plzeň

Oborové zaměření:

Studijní program Audiovize

•    Animace (BcA./MgA.)
•    Fotografie (BcA./MgA.)
•    Interaktivní design (BcA./MgA.)
•    Mediální ilustrace (BcA./MgA.)
•    Multimédia (BcA./MgA.)

Studijní program Grafický design a ilustrace
•    Didaktická ilustrace (BcA./MgA.)
•    Grafický design a digitální média (BcA./MgA.)
•    Grafický design a vizuální komunikace (BcA./MgA.)
•    Komiks a ilustrace pro děti (BcA./MgA.)
•    Kniha a tvarování papíru (BcA.)

Studijní program Design a užitá tvorba
•    Design nábytku a interiéru (BcA./MgA.)
•    Fashion design (BcA./MgA.)
•    Keramický design (BcA./MgA.)
•    Produktový design (BcA./MgA.)
•    Environmentální design pro architekturu (BcA./MgA.)
•    Design modelling (BcA.)
•    Průmyslový design (BcA.)

Studijní program Výtvarná umění
•    Grafika (BcA./MgA.)
•    Kov a šperk (BcA./MgA.)
•    Malba (BcA./MgA.)
•    Nová média (BcA./MgA.)
•    Socha a prostor (BcA./MgA.)

Popis školy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara neboli Sutnarka je moderní umělecká škola, jejíž studenti získávají pod vedením řady významných umělců a designerů bakalářské, magisterské a od roku 2021 i doktorské vzdělání v širokém spektru oborů zaměřených zejména na design a užité umění. Umělecká fakulta je umístěna v originální budově s nejmodernějším vybavením a řadou unikátních studií. Fakulta se pyšní týmem významných uměleckých osobností a renomovaných designérů se zkušenostmi ze soukromého sektoru, pod jejichž vedením studenti dosahují významných úspěchů v českých i mezinárodních soutěžích, realizují projekty ve spolupráci s praxí a mezinárodními partnery a účastní se řady výstavních projektů.

Vedle klasických uměleckých oborů se Sutnarka po vzoru renomovaných zahraničních škol zaměřuje na nové trendy a integruje oblast designu s novými technologiemi a výsledky výzkumu s cílem přinášet společensky prospěšná a inovativní řešení, která reagují na výzvy současného světa. Sutnarka jako součást ZČU v Plzni nabízí studentům unikátní možnosti spolupráce s ostatními fakultami a výzkumnými centry ZČU za účelem hledání multioborových a integrovaných řešení, a to pod vedení zkušených pedagogů, inženýrů a vědců. Svojí činností a filozofií tak fakulta navazuje na inspirativní odkaz významného plzeňského rodáka a mezinárodně uznávaného česko-amerického designéra a vizionáře Ladislava Sutnara.

Sutnarka spravuje v centru města Plzně  Galerii Ladislava Sutnara, kde již mohli návštěvníci vidět díla takových umělců, jako je Robert Rauschenberg, Frank Malina, Ladislav Sutnar a dalších významných osobností výtvarného umění a designu. Plzeňskou kreativní zónu DEPO2015 rozšířila GAFA – nový výstavní prostor Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. GAFA neboli galerie fakulty poskytuje každý měsíc prostor pro prezentaci autorských prací studentů a absolventů Sutnarky.

Fakulta organizuje mezinárodní letní školu umění Art Camp, která patří mezi největší ve střední Evropě.

Pedagogové

Mikoláš Axmann, Vojtěch Aubrecht, Jiří Barta, Vojtěch Domlátil, Kristýna Fišerová, Zdeněk Fránek, Renáta Fučíková, Štěpán Grygar, Libuše Jarcovjáková, Ditta Jiřičková, Boris Jirků, Bedřich a Jan Kocmanovi, Radovan Kodera, Marie Kohoutová, Jan Kokolia, Jan Korabečný, Vladivoj Kotyza, Helena Krbcová, Milan Mazúr, Vladimír Merta, Josef Mištera, Karel Míšek, Luděk Míšek, Jana Potiron, Štěpán Rous, Petra Soukupová, František Steker, Václav Šlajch, Viktor Takáč, Benedikt Tolar, Gabriel Vach, Rostislav Vaněk, Zdeněk Veverka, Martin Verner a další.

Absolventi

Pavla Boháčová, Tereza Volná, Štěpán Jirka, Eliška Lhotská, Ilona Polanski, Michael Dolejš, Markéta Kalivodová, Martina Nožičková, Marcela Konárková, Monika Lepschy, Adéla Wiesenbergová, Rudolf Matějček, Jiří Krejčiřík, Lenka Záhorková, Josef Sedlák, Tomáš Staněk, Lucie Šťastná, Eva Bartošová, Kateřina Illnerová, Matěj Matouš, Kateřina Puncmannová a další.

Další školy

UMPRUM
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
FA - ČVUT
Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze
SCHOLASTIKA
Vyšší odborná škola vizuální komunikace Scholastika
FSv - ČVUT
Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze
ART & DESIGN INSTITUT
ART & DESIGN INSTITUT v Praze
PCU
Prague City University
Anglo-American University
Anglo-American University in Prague
AVU
Akademie výtvarných umění v Praze
FaVU - VUT
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
FSI - VUT
Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
FA - VUT
Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně
FAST - VUT
Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
PdF - MUNI
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
MENDELU
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
FU - OU
Fakulta umění Ostravské univerzity
FAST - VŠB - TUO
Fakulta stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
FMMI - VŠB - TUO
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské
TUL
Technická univerzita v Liberci
FDULS ZČU v Plzni
Západočeská univerzita v Plzni
FMK UTB
Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
UJEP
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
PdF - UHK
Pedagogická fakulta - Univerzita Hradec Králové