Vyšší odborná škola vizuální komunikace Scholastika

Web:
http://www.scholastika.cz/o-scholastice/

Typ:
Soukromá vysoká škola

Město:
Praha

Oborové zaměření:

Popis školy

Vyšší odborná škola Scholastika je vzdělávací platformou v oblasti výtvarného umění, užitého umění a designu. Jedná se o soukromou vzdělávací instituci. Škola čerpá ze zkušeností se současnou českou i zahraniční uměleckou scénou a snahy reflektovat aktuální dění. Na Scholastice vyučují české designérské osobnosti, které kladou důraz na propojenost s praxí a konkrétními zaměstnavateli, nebo schopnosti orientovat se a fungovat uvnitř českého i evropského pole užitých umění.

Pedagogové

Jan Čapek, Jan Kloss, Matěj Činčera, Adam Štěch, Vladimír Strejček, Alice Klouzková, Jakub Berdych

Další školy

UMPRUM
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
FA - ČVUT
Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze
SCHOLASTIKA
Vyšší odborná škola vizuální komunikace Scholastika
FSv - ČVUT
Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze
ART & DESIGN INSTITUT
ART & DESIGN INSTITUT v Praze
PCU
Prague City University
Anglo-American University
Anglo-American University in Prague
AVU
Akademie výtvarných umění v Praze
FaVU - VUT
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
FSI - VUT
Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
FA - VUT
Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně
FAST - VUT
Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
PdF - MUNI
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
MENDELU
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
FU - OU
Fakulta umění Ostravské univerzity
FAST - VŠB - TUO
Fakulta stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
FMMI - VŠB - TUO
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské
TUL
Technická univerzita v Liberci
FDULS ZČU v Plzni
Západočeská univerzita v Plzni
FMK UTB
Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
UJEP
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
PdF - UHK
Pedagogická fakulta - Univerzita Hradec Králové