Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Web:
https://www.umprum.cz/

Typ:
Veřejná vysoká škola

Město:
Praha

Oborové zaměření:

Popis školy

Od dob svého založení v roce 1885 zaujímá Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, označována zkratkou UMPRUM nebo VŠUP, důležité postavení v českém vzdělávacím systému. Jedná se o státní vysokou školu. Koncepce výuky spočívá na třech pilířích: teorii a filozofii umění, technických disciplínách a ateliérové umělecké tvorbě. UMPRUM nabízí studijní programy v bakalářském i magisterském cyklu. Své studenty podporuje v jejich tvůrčí práci prostřednictvím různých projektů, praxí a pravidelných výstav jejich prací doma i v zahraničí.

Pedagogové


Maxim Velčovský, Jiří Pelcl, Petr Babák, Juraj Horváth, Petr Krejzek, Ivan Dlabač, Jan Němeček, Michal Froněk

Absolventi

Lucie Koldová, Ladislav Škoda, Jan Čtvrtník, Jan Čapek, Roman Vrtiška, Vladimír Žák, Filip Streit, Daniel Gonzalez, Tomáš Brousil, Štěpán Malovec, Michaela Tomišková, Yveta Kroupová, Michal Bačák, Veronika Loušová, Jana Vinšová , Radka Machalická

Další školy

UMPRUM
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
FA - ČVUT
Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze
SCHOLASTIKA
Vyšší odborná škola vizuální komunikace Scholastika
FSv - ČVUT
Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze
ART & DESIGN INSTITUT
ART & DESIGN INSTITUT v Praze
PCU
Prague City University
Anglo-American University
Anglo-American University in Prague
AVU
Akademie výtvarných umění v Praze
FaVU - VUT
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
FSI - VUT
Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
FA - VUT
Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně
FAST - VUT
Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
PdF - MUNI
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
MENDELU
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
FU - OU
Fakulta umění Ostravské univerzity
FAST - VŠB - TUO
Fakulta stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
FMMI - VŠB - TUO
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské
TUL
Technická univerzita v Liberci
FDULS ZČU v Plzni
Západočeská univerzita v Plzni
FMK UTB
Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
UJEP
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
PdF - UHK
Pedagogická fakulta - Univerzita Hradec Králové