Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Školy

UMPRUM

Web:
https://www.umprum.cz/

Typ:
Veřejná vysoká škola

Město:
Praha

Oborové zaměření:

  • Design (Průmyslový design, Design nábytku a interiéru, Produktový design)
  • Užitého umění (Design oděvu a obuvi, Sklo, Keramika a porcelán, K.O.V. Koncept - Objekt – Význam, Módní tvorba, Textilní tvorba)
  • Grafika (Ilustrace a grafika, Grafický design a nová média, Grafický design a vizuální komunikace, Filmová a televizní grafika, Tvorba písma a typografie)
  • Architektura
  • Volné umění (Sochařství, Malba, Intermediální konfrontace, Supermédia, Fotografie)
  • Teorie a dějiny umění

Popis školy

Od dob svého založení v roce 1885 zaujímá Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, označována zkratkou UMPRUM nebo VŠUP, důležité postavení v českém vzdělávacím systému. Jedná se o státní vysokou školu. Koncepce výuky spočívá na třech pilířích: teorii a filozofii umění, technických disciplínách a ateliérové umělecké tvorbě. UMPRUM nabízí studijní programy v bakalářském i magisterském cyklu. Své studenty podporuje v jejich tvůrčí práci prostřednictvím různých projektů, praxí a pravidelných výstav jejich prací doma i v zahraničí.

Pedagogové


Maxim Velčovský, Jiří Pelcl, Petr Babák, Juraj Horváth, Petr Krejzek, Ivan Dlabač, Jan Němeček, Michal Froněk

Absolventi

Lucie Koldová, Ladislav Škoda, Jan Čtvrtník, Jan Čapek, Roman Vrtiška, Vladimír Žák, Filip Streit, Daniel Gonzalez, Tomáš Brousil, Štěpán Malovec, Michaela Tomišková, Yveta Kroupová, Michal Bačák, Veronika Loušová, Jana Vinšová , Radka Machalická