Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Školy

UTB

Web:
http://www.utb.cz/fmk

Typ:
Státní vysoká škola

Město:
Zlín

Oborové zaměření:

  • Design obuvi
  • Design oděvu
  • Design skla
  • Digitální design
  • Grafický design
  • Produktový design
  • Prostorová tvorba
  • Průmyslový design
  • Reklamní fotografie
  • Design Management

Popis školy

Univerzita Tomáše Bati se nachází ve Zlíně a studium designu zde má dlouholetou tradici. Jedná se o státní vysokou školu. V současné době probíhá studium designových oborů na Fakultě multimediálních komunikací (FMK). Ve Zlíně lze také studovat ekonomicky zaměřený Design management na Fakultě managementu a ekonomiky (FaME). Studenti jsou vedeni k mezioborové spolupráci praktickým předmětem a často prezentují své práce v zahraničí. Součástí historie je i zlínská „umprumka, kdy zde v letech 1959-2011 existovaly katedry designu při VŠUP.

Pedagogové

Tord Boontje, Lumír Kajnar, Martin Surman, Rostislav Illík, Jiří Eliška, Zdeno Kolesár, Michal Richtr

Absolventi

 Petra Krausová, Mirka Horká, Jan Škola, Tomáš Kompaník, Tereza Vlčková, Michal Marko