Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Školy

UJEP

Web:
http://fud.ujep.cz/

Typ:
Veřejná vysoká škola

Město:
Ústí nad Labem

Oborové zaměření:

  • Produktový design
  • Design interiéru
  • Design keramiky
  • Oděvní a textilní design
  • Sklo
  • Grafický design I
  • Grafický design II
  • Vizuální design
  • Aplikovaná a reklamní fotografie

Popis školy

Fakulta umění a designu v rámci studijního programu Výtvarná umění poskytuje ucelené umělecké, teoretické a praktické vzdělání designérům a grafikům, fotografům, umělcům se zaměřením na digitální média a kurátorům současného umění. Propojuje ateliérová studia s teoretickými obory, s výstavními, prezentačními a publikačními aktivitami. Vytváří tak komplexní kreativní prostředí, které ve své tvůrčí umělecké a badatelské činnosti zároveň hraje aktivní roli akademické instituce ve společenském prostoru nejen domovského města Ústí nad Labem, ale i v národním a mezinárodním kontextu. Jejími pedagogy jsou špičkové osobnosti současného českého designu.

Pedagogové

Jan Čapek, Jan Fišer, Antonín Tomášek, Jan C. Löbl, Robert Vlasák a Jan Krtička, Marcel Mochal, Karel Míšek, Michal Slejška, Pavel Beneš, Miroslav Vojtěchovský

Absolventi

Anna Marešová; Věra Kunhartová-Zdravý Design; Tomáš Rejmon; Šimon Kern; Miroslav Nachlinger-Studio Revír; Markéta Držmíšková+Petr Hák; Jan Čapek; Roman Šedina; Kateřina Žaludová; Zuzana Králová; Veronika Šindelářová; Jitka Skuhravá-Kamencová; Irena Czepcová+Eva Nováková+Dagmar Petrovická / Penocze; Kateřina Šachová+Filip Šach - Papelote; Jakub Hrdlička+Barbora Kicovová+Barbora Páníková+Adéla Bierbaumer+Magdalena Gurská - ilustrátorská skupina Nýbrž; František Kast - Page Five; Patrik Atczak; Tomáš Hrůza+Petr Hrůza - ArtMap; Jakub Vlček - Punctum Images