Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Web:
http://www.ustavnabytku.cz/cz/

Typ:
Veřejná vysoká škola

Město:
Brno

Oborové zaměření:

Popis školy

Designově zaměřené obory lze studovat na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzita v Brně, konkrétně na Ústavu nábytku. Jedná se o státní vysokou školu. Obory jsou úzce zaměřeny na specifický obor designu nábytku, jeho tvorbu a výrobu. Studenti mají možnost účastnit se zahraničních studijních pobytů, například do Finska, Turecka nebo Portugalska.

Pedagogové

Petr Novague, Ivan Petelen, Veronika Kotradyová

Další školy

UMPRUM
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
FA - ČVUT
Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze
SCHOLASTIKA
Vyšší odborná škola vizuální komunikace Scholastika
FSv - ČVUT
Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze
ART & DESIGN INSTITUT
ART & DESIGN INSTITUT v Praze
PCU
Prague City University
Anglo-American University
Anglo-American University in Prague
AVU
Akademie výtvarných umění v Praze
FaVU - VUT
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
FSI - VUT
Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
FA - VUT
Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně
FAST - VUT
Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
PdF - MUNI
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
MENDELU
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
FU - OU
Fakulta umění Ostravské univerzity
FAST - VŠB - TUO
Fakulta stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
FMMI - VŠB - TUO
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské
TUL
Technická univerzita v Liberci
FDULS ZČU v Plzni
Západočeská univerzita v Plzni
FMK UTB
Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
UJEP
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
PdF - UHK
Pedagogická fakulta - Univerzita Hradec Králové