Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Web:
http://www.utb.cz/fmk

Typ:
Veřejná vysoká škola

Město:
Zlín

Oborové zaměření:

Popis školy

Jednou z fakult UTB ve Zlíně je Fakulta multimediálních komunikací (FMK), která studentům nabízí maximální prostor k uplatňování vlastních nápadů a k rozvoji jejich tvůrčích schopností. Unikátní je spolupráce napříč všemi studijními obory FMK - design, film a marketing - při realizaci společných projektů.

 

Absolventi si do praxe odnáší nejen dobré teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti, schopnost sebeprezentace, argumentace a také etický přístup k oboru, který vystudovali. Nedílnou součástí výuky je komplexní kreativní prostředí a fakulta je specifická svou meziateliérovou spoluprací. FMK provozuje Galerii G18, sídlící v budově Vzdělávacího komplexu, kterou navrhla uznávaná architektka Eva Jiřičná.

 

Studenti se pravidelně účastní tuzemských i mezinárodních soutěží a výstav (Zlin Design Week, Fashion Point, GASK Kutná Hora, Dotek, Made in Paper, Milan Design Week, MOBITEX, Prague Fashion Week, Visegrad Film Forum, Foodprint, Taste the Waste…), samozřejmostí je možnost studia a pracovních stáží v zahraničí.

 

Od roku 2019 je možnost studovat navazující magisterský studijní program Arts Management, který lze studovat v prezenční i kombinované formě studia. Toto studium je primárně určeno pro absolventy bakalářských studijních programů Výtvarná umění a Umění. Arts Management je realizován jako umělecký program s důrazem na praxi, umělecký výzkum, jazykovou vybavenost a individuální výuku, jejíž přirozenou součástí je realizace výstav a programů ve fakultní galerii G18. Absolventi se orientují v oblastech organizace a řízení umělecké praxe, interpretaci a prezentaci uměleckých děl, či designu.

 

Cílem fakulty je rozvoj kreativity studentů a obohacení kulturního života ve Zlíně.

 

Pedagogové

Irena Armutidisová, Lukáš Gregor, Irena Koci, Ivana Kaňovská, Kristýna Petříčková, Petr Stanický, Pavel Noga, Kamil Koláček, Martin Surman, Jaroslav Prokop, Vladimír Kovařík, Josef Kocourek, Bohuslav Stránský, Helena Maňasová Hradská, Jana Janíková, Michael Klang, Pavel Dias, Ivo Hejcman, Jan Jindra, Martin Kotík 

 

Absolventi

Ivana Zuskinová, Zdeňka Fusková, Tomáš Krejčí, Eliška Chytková, Filip Diviak, Veronika Zacharová, Jakub Skokan, Martin Tůma, Lucie Sekerková, Vendula Knopová, Nikola Tláskalová, Aneta Vašaková, Dalibor Indra

 

Vybrané projekty

Výstava k 85. výročí společnosti Meopta - Kouzelný svět optiky proběhla v roce 2018 v sále sv. Kláry ve Vlastivědním muzeu v Olomouci. Autory tohoto projektu jsou studenti David Selecký, Silvia Hlavová, Veronika Maříková, Barbora Procházková.

Legenda Miroslav Zikmund je rovněž výstavní projektu, na jehož projektu se podílely studentky Klára Obročníková a Nikola Srdošová. Výstava se konala v Klubu Kultury Napajedla Muzea Napajedla v roce 2018.

 

Rozmanité projekty s uměleckým zaměřením pořádá Ateliér Arts Managementu, který propojuje uměnovědné studium a manažerské dovednosti. Mnohé realizace studentů tohoto oboru jsou k vidění v univerzitní galerii G18. Jeho projekty můžete sledovat na sociálních sítích pod hashtagem #artsUTB

Další školy

UMPRUM
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
FA - ČVUT
Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze
SCHOLASTIKA
Vyšší odborná škola vizuální komunikace Scholastika
FSv - ČVUT
Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze
ART & DESIGN INSTITUT
ART & DESIGN INSTITUT v Praze
PCU
Prague City University
Anglo-American University
Anglo-American University in Prague
AVU
Akademie výtvarných umění v Praze
FaVU - VUT
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
FSI - VUT
Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
FA - VUT
Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně
FAST - VUT
Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
PdF - MUNI
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
MENDELU
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
FU - OU
Fakulta umění Ostravské univerzity
FAST - VŠB - TUO
Fakulta stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
FMMI - VŠB - TUO
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské
TUL
Technická univerzita v Liberci
FDULS ZČU v Plzni
Západočeská univerzita v Plzni
FMK UTB
Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
UJEP
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
PdF - UHK
Pedagogická fakulta - Univerzita Hradec Králové