Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Školy

FMK UTB

Web:
http://www.utb.cz/fmk

Typ:
Veřejná vysoká škola

Město:
Zlín

Oborové zaměření:

  • Design oděvu
  • Design skla
  • Digitální design
  • Grafický design
  • Produktový design
  • Prostorová tvorba
  • Průmyslový design
  • Reklamní fotografie
  • Arts Management

Popis školy

Jednou z fakult UTB ve Zlíně je Fakulta multimediálních komunikací (FMK), která studentům nabízí maximální prostor k uplatňování vlastních nápadů a k rozvoji jejich tvůrčích schopností. Unikátní je spolupráce napříč všemi studijními obory FMK - design, film a marketing - při realizaci společných projektů.

 

Absolventi si do praxe odnáší nejen dobré teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti, schopnost sebeprezentace, argumentace a také etický přístup k oboru, který vystudovali. Nedílnou součástí výuky je komplexní kreativní prostředí a fakulta je specifická svou meziateliérovou spoluprací. FMK provozuje Galerii G18, sídlící v budově Vzdělávacího komplexu, kterou navrhla uznávaná architektka Eva Jiřičná.

 

Studenti se pravidelně účastní tuzemských i mezinárodních soutěží a výstav (Zlin Design Week, Fashion Point, GASK Kutná Hora, Dotek, Made in Paper, Milan Design Week, MOBITEX, Prague Fashion Week, Visegrad Film Forum, Foodprint, Taste the Waste…), samozřejmostí je možnost studia a pracovních stáží v zahraničí.

 

Od roku 2019 je možnost studovat navazující magisterský studijní program Arts Management, který lze studovat v prezenční i kombinované formě studia. Toto studium je primárně určeno pro absolventy bakalářských studijních programů Výtvarná umění a Umění. Arts Management je realizován jako umělecký program s důrazem na praxi, umělecký výzkum, jazykovou vybavenost a individuální výuku, jejíž přirozenou součástí je realizace výstav a programů ve fakultní galerii G18. Absolventi se orientují v oblastech organizace a řízení umělecké praxe, interpretaci a prezentaci uměleckých děl, či designu.

 

Cílem fakulty je rozvoj kreativity studentů a obohacení kulturního života ve Zlíně.

 

Pedagogové

Irena Armutidisová, Lukáš Gregor, Irena Koci, Ivana Kaňovská, Kristýna Petříčková, Petr Stanický, Pavel Noga, Kamil Koláček, Martin Surman, Jaroslav Prokop, Vladimír Kovařík, Josef Kocourek, Bohuslav Stránský, Helena Maňasová Hradská, Jana Janíková, Michael Klang, Pavel Dias, Ivo Hejcman, Jan Jindra, Martin Kotík 

 

Absolventi

Ivana Zuskinová, Zdeňka Fusková, Tomáš Krejčí, Eliška Chytková, Filip Diviak, Veronika Zacharová, Jakub Skokan, Martin Tůma, Lucie Sekerková, Vendula Knopová, Nikola Tláskalová, Aneta Vašaková, Dalibor Indra