Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze

Web:
https://www.fa.cvut.cz/Cz

Typ:
Veřejná vysoká škola

Město:
Praha

Oborové zaměření:

Popis školy

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Jedná se o státní vysokou školu. Jednou z osmi fakult je Fakulta architektury (FA), která nabízí studium architektury a designu. Každoročně také pořádá mezinárodní soutěž O nejlepší urbanistický projekt a studentskou soutěž Olověný Dušan. Studenti se pravidelně účastní řady českých i mezinárodních designových soutěží.

Pedagogové

Marián Karel, Jan Fišer, Jan Jaroš, Filip Streit, Martin Tvarůžek, Josef Šafařík, Henrieta Nezpěváková, Daniel Gonzalez, Tomáš Polák, Tomáš Blaha, Adéla Bébarová, Marie Doucet, Josef Majrych

Další školy

UMPRUM
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
FA - ČVUT
Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze
SCHOLASTIKA
Vyšší odborná škola vizuální komunikace Scholastika
FSv - ČVUT
Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze
ART & DESIGN INSTITUT
ART & DESIGN INSTITUT v Praze
PCU
Prague City University
Anglo-American University
Anglo-American University in Prague
AVU
Akademie výtvarných umění v Praze
FaVU - VUT
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
FSI - VUT
Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
FA - VUT
Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně
FAST - VUT
Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
PdF - MUNI
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
MENDELU
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
FU - OU
Fakulta umění Ostravské univerzity
FAST - VŠB - TUO
Fakulta stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
FMMI - VŠB - TUO
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské
TUL
Technická univerzita v Liberci
FDULS ZČU v Plzni
Západočeská univerzita v Plzni
FMK UTB
Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
UJEP
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
PdF - UHK
Pedagogická fakulta - Univerzita Hradec Králové